AİLEDE DEĞİŞİMİN SONUÇLARININ ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Sosyoloji- Eğitim
Number of pages: 299-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Endüstrileşme genişletilmiş ailenin önemini aşındırmış ve gelenekleri zayıflatmıştır. Toplumsal uzmanlaşma ve farklılaşma artınca, toplumsal işbölümü geniş aileyi değişime zorlamıştır. İşin farklılaşması, çekirdek ailede yeni bir işbölümü ortaya çıkarmıştır. Bu işbölümü sonucunda kadın-erkek ilişkileri, kadın ve erkeğin konumu, hatta evlilik ilişkileri yeniden belirlenmektedir. Günümüzde artan sosyal hareketlilik ve göç, farklı aile tiplerinin oluşmasına yol açmıştır. Evlenmeden birlikte yaşayan ve tek ebeveynli ailelerin sayısında büyük bir artış vardır. Günümüzde standart bir çekirdek aileden söz etmek mümkün değildir artık; çekirdek aile, alternatif aile biçimlerinin ortaya çıkmasına rehberlik etmiştir. Çekirdek aileyi tehdit eden sebeplerin başında çözülme ve yoksulluk gelmektedir. Boşanmaların tek ebeveynli ailede yoksulluğu daha da ağırlaştırmaktadır. Yeniden evlenmelerde her zaman mutlu bir yuvanın garantisi olamamaktadır. Birlikte yaşamanın ya da evlenmeden çocuk sahibi olmanın ahlaki boyutları toplumda tartışma konusu yapılmaktadır. Günümüzde aileler eş ve çocuklarıyla daha az vakit geçirmeye başlamışlardır. Bireysel yaşamın öne geçmesi, modern ailenin geleceği konusunda kaygıları iyice artırmıştır. Gerçekten de modern aile çocuk sağlığı açısından bir tehdit midir? Bu çalışmada ailede değişimin sonuçlarının çocuk sağlığına etkisi tartışılmıştır. Bu konuda yapılan tartışmalar politik ilgi ve değerler üzerinden yürütülmektedir. Toplum, politik beklentiler doğrultusunda oluşturulan sübjektif bakışın kuruntularından hâlâ kurtarılabilmiş değildir. Gerekçesi ise, şimdiye kadar ailenin değişimi ile çocukların iyilik / sağlık durumunu inceleyen çalışmaların yetersizliğidir. Ailedeki değişim ve çocuk sağlığı konusunda yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Yoksulluk, çözülme, çöküntü, işsizlik gibi etkenler çekirdek aileyi zorlamaktadır. Bununla birlikte modern aile konusunda kaygılar abartılıdır. Eskiden aşk evliliği yoktu; kadınların ve çocukların statüsü çok düşüktü. Şimdi ise ailenin daha çok demokratikleşmeye ve sosyal desteğe ihtiyacı vardır. Bu desteğin verildiği ülkelerde çekirdek aile çocuk sağlığı için daha elverişli yaşam koşulları oluşturduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Industrialization has played down the prominence of extended families and weakens traditions. When social specialization and alienation has increased,

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics