SOSYAL MEDYANIN BİREYLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK: SİBER ZORBALIK
AN EXAMPLE ABOUT THE NEGATIVE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER INDIVIDUALS: CYBER BULLYING

Author : Tolga ÇELİK -- Yeşim TEKİN
Number of pages : 343-355

Abstract

Günümüzde sosyal medya ortamlarında hesabı olan bireylerin çoğu kişisel bilgilerini ve gündelik hayatlarında yaşadıkları her türlü olayı bu hesaplarda tanıdıkları veya tanımadıkları birçok insan ile paylaşmaktadır. Bu paylaşımların dikkatli yapılmadığı durumlarda veya paylaşım içeriklerinde toplumsal hayata “aykırı” kabul edilebilecek öğeler yer aldığında, paylaşımı yapan birey hiç beklemediği tepkiler ile karşılaşabilmektedir. Sosyal medya bireylerin gerçek kimliklerini kullanmak zorunda olmadıkları bir platformdur. Bu nedenle bireyler arası etkileşim sürecinde “anon” olarak nitelendirilen, kimliği tamamen gizli kişiye dönüşebilmek mümkündür. Kimlikten bağımsız bir şekilde başkaları ile iletişim kurma isteği çeşitli nedenlerde izah edilebilir. Kimliği gizlemek kötü amaçla yapılmamış da olabilir fakat siber zorbalık olarak ifade edilen, sanal ortamda kimliğin gizlenerek insanların çeşitli şekillerde taciz edilmesi de bu yolla mümkündür. Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak bir bireye ya da bir gruba teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışıdır. Siber taciz ise aslı olan ya da olmayan bir konuda sosyal medya ağları üzerinden kişilerin taciz ve tehdit edilerek rahatsız edilmesi veya bundan bir çıkar elde etmeye çalışma davranışıdır. Bu çalışmanın ilk bölümünde öncelikle siber zorbalık ve siber taciz kavramları incelenecek, tacizlerden korunma yöntemleri irdelenerek önerilerde bulunulacak ve sosyal medya ortamlarında geçtiğimiz dönemde yaşanan siber zorbalık vakalarından ve bu konuda Avrupa’da ve Amerika’da açılan davalardan örnekler verilecektir.

Keywords

Siber Taciz, Siber Zorbalık, Sosyal Medya, Siber Taciz Davaları

Read: 620

Download: 219