ULUSLARARASI HUKUK NORMLARI BAĞLAMINDA KIRIM MESELESİ: SELF DETERMINASYON MU? İLHAK MI?

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 95-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaş'ın 1990'lı yıllarda komünizmin çökmesiyle bittiği zannedilirken, tarih tekrar tekerrür etmiş ve 2000'li yıllarda tekrar kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. ABD'li analistler, Rusya'nın eski gücüne kavuşup tek kutuplu ABD hegemonya sistemine karşı geleceğini, uluslararası sistemde yönetilen değil sistemi yöneten güç olmak için uğraş vereceğini biliyorlardı. ABD'nin tahminleri doğrultusunda öncelikle Rusya,1990-2000 yılları arasında ekonomik ve siyasi bakımdan toparlanmış ve 2000'li yılların başından itibaren ise ABD'nin gerek Afganistan ve Irak operasyonuna, gerekse 2003 sonrası bölgede yapılan devrimlerde ve gerekse 2008 ve sonrası dönemlerde Gürcistan ve Ukrayna'nın olası NATO/ AB üyeliği karşısında sergilediği tutumuyla, ABD merkezli tek kutuplu dünya düzenine ve ABD'nin ilerleyişine dur demiştir. Kasım 2013 yılında merkezi Ukrayna ve Kırım bağlantılı krizde ise Rusya Batı'nın kendini çevreleyip, hakimiyet alanını sınırlandırmak istediğinin farkına varmıştır. Ukrayna'nın AB ile ilişkilerinin derinleşmesi ve ardından da Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı endişesiyle Rusya, kendisi açısından stratejik önemi büyük olan ve Rus azınlık nüfusunun yoğun olduğu bölgeden, yani Kırım'da Rus vatandaşları ve askerlerini harekete geçirerek önce Kırım'ı işgal etmiş, ardından da uluslararası hukukun kabul etmediği şekilde ilhak etmiştir. Bu çalışmada, Ukrayna merkezli başlayan Kırım'ın ilhakına giden süreç analiz edilmekte ve ABD ve Rusya'nın kriz sürecinde oynadığı rolleri ve Kırım'ın ilhakıyla ilgili tezlerini irdelenmekte, akabinde ise Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından ilhakının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı tartışılmaktadır. Ayrıca bu analizde, self determinasyon nedir ve hangi hallerde uygulanmakta?, Kırım'ın bağımsızlığını ilan edip, Rusya'ya bağlanmasını self determinasyon ilkesine dayandırılması uluslararası hukuka göre uygun mudur?, Kırım niçin krizin merkezi haline gelmiştir?, Kırım'ın stratejik açıdan Rusya için önemi ve Rusya'nın bölgedeki Kırmızı çizgisi nedir? gibi soruların cevabı aranmaktadır.

Keywords

Abstract

Although it is thought that the cold war between The USA and USSR ended in 1990s with the collapse of communism, history repeats itself and we witness that it continues in 2000s where it left. The analysts from the USA knew that Russia would regain its strength, object to the one pole hegemony system of the USA and make a big effort to be a leading power in international system rather than a leaded one. In accordance with the USA predictions, Russia gathered strength by performing economic and political improvement between 1990-2000. Since beginning of 2000’s, Russia argued against US operation towards Afghanistan and Iraq and Russia said no to the USA centered one pole world system and US progression with its attitude towards revolutions in region after 2003, and prospective NATO/EU membership of Georgia and Ukraine in 2008 and later. In a Ukraine-centered and Cyprus-related crisis in November 2013, Russia came to realize that The West desires to surround itself and restrict its authority. Possessing serious concern about deepening relationship of Ukraine with EU, its probable NATO membership, Russia at first occupied a place which has great strategic importance and intense Russian minority population, in other words Russia prompted Russian citizens and soldiers and occupied Crimea, subsequently annexed it in a way that international law wouldn’t allow. This study attempts to analyse the process which started with Ukraine-centered event and continued with annexation of Crimea, investigate the roles the USA and Russia play in crisis process and dissertations about annexation of Crimea, and subsequently discuss whether Russian annexation of Ukraine-controlled Autonomous Republic of Crimea is appropriate in terms of international law. Also in this analysis, it is attempted to answer the questions like “What does self-determination mean and in what conditions it is applied?, Is it appropriate in terms of international law that Crimea declares its independency and gets under control of Russia by attributing it to self-determination policy?, Why did Crimea become the centre of crisis?, What is strategic importance of Crimea for Russia and what is redline of Russia in region?.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics