ULUSLARARASI HUKUK NORMLARI BAĞLAMINDA KIRIM MESELESİ: SELF DETERMINASYON MU? İLHAK MI?
CRIMEA ISSUE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW SELF-DETERMINATION OR ANNEXATION?

Author : Murat ERCAN
Number of pages : 95-113

Abstract

ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaş'ın 1990'lı yıllarda komünizmin çökmesiyle bittiği zannedilirken, tarih tekrar tekerrür etmiş ve 2000'li yıllarda tekrar kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. ABD'li analistler, Rusya'nın eski gücüne kavuşup tek kutuplu ABD hegemonya sistemine karşı geleceğini, uluslararası sistemde yönetilen değil sistemi yöneten güç olmak için uğraş vereceğini biliyorlardı. ABD'nin tahminleri doğrultusunda öncelikle Rusya,1990-2000 yılları arasında ekonomik ve siyasi bakımdan toparlanmış ve 2000'li yılların başından itibaren ise ABD'nin gerek Afganistan ve Irak operasyonuna, gerekse 2003 sonrası bölgede yapılan devrimlerde ve gerekse 2008 ve sonrası dönemlerde Gürcistan ve Ukrayna'nın olası NATO/ AB üyeliği karşısında sergilediği tutumuyla, ABD merkezli tek kutuplu dünya düzenine ve ABD'nin ilerleyişine dur demiştir. Kasım 2013 yılında merkezi Ukrayna ve Kırım bağlantılı krizde ise Rusya Batı'nın kendini çevreleyip, hakimiyet alanını sınırlandırmak istediğinin farkına varmıştır. Ukrayna'nın AB ile ilişkilerinin derinleşmesi ve ardından da Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı endişesiyle Rusya, kendisi açısından stratejik önemi büyük olan ve Rus azınlık nüfusunun yoğun olduğu bölgeden, yani Kırım'da Rus vatandaşları ve askerlerini harekete geçirerek önce Kırım'ı işgal etmiş, ardından da uluslararası hukukun kabul etmediği şekilde ilhak etmiştir. Bu çalışmada, Ukrayna merkezli başlayan Kırım'ın ilhakına giden süreç analiz edilmekte ve ABD ve Rusya'nın kriz sürecinde oynadığı rolleri ve Kırım'ın ilhakıyla ilgili tezlerini irdelenmekte, akabinde ise Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından ilhakının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı tartışılmaktadır. Ayrıca bu analizde, self determinasyon nedir ve hangi hallerde uygulanmakta?, Kırım'ın bağımsızlığını ilan edip, Rusya'ya bağlanmasını self determinasyon ilkesine dayandırılması uluslararası hukuka göre uygun mudur?, Kırım niçin krizin merkezi haline gelmiştir?, Kırım'ın stratejik açıdan Rusya için önemi ve Rusya'nın bölgedeki Kırmızı çizgisi nedir? gibi soruların cevabı aranmaktadır.

Keywords

Kırım, Rusya, Ukrayna, Self Determinasyon

Read: 1,216

Download: 425