OSMANLI BELGELERİNDE İNGİLTERE’NİN KARADENİZ TİCARETİ, 1842-49
THE BRITISH BLACK SEA TRADE IN OTTOMAN DOCUMENTS, 1842-49

Author : Numan ELİBOL
Number of pages : 41-55

Abstract

İngiltere’nin 19. yüzyıl ortalarına doğru Karadeniz ticaretinde artan nüfuzu Osmanlı kayıtlarına yansımış bir durumdur. İngiliz bandıralı gemilerin İstanbul boğazından geçişlerini gösteren bu kayıtlara göre İngilizlerin Karadeniz limanlarıyla yaptığı ve nispeten istikrarlı bir çizgi izleyen ticaret 1840’ların ikinci yarısında canlanma göstermiş; Karadeniz bu ticarette İngiliz gemileri için bir ithalat bölgesi özelliği arz etmiş; Karadeniz’den yapılan ihracat zirai, hayvani ve hammadde niteliği taşıyan ürünlerden meydan gelmiş; Ticaret faaliyetlerinin Karadeniz’in kuzeyindeki Rus iskelelerinde yoğunlaşmasına ragmen Tuna Nehri ağzındaki iskeleler yeni alternatifler olarak ortaya çıkmış; Karadeniz’e yapılan ithalatta İngiltere ile Karadeniz arasında doğrudan yapılan bir ticaret köprüsü kurulmuş; Bu durum, İngiltere’nin yerli sınai mamulleri ve sömürge ürünlerinin ağırlığını oluşturduğu mal kompozisyonuna da yansımış; İngiliz’lerin Karadeniz ticaretini yönlendirdikleri öngörülen Rum unsuru ortaya çıkan tabloya yansımamıştır.

Keywords

İngiliz, Ticaret, Karadeniz, 19. Yüzyıl, Tuna Nehri

Read: 1,066

Download: 369