KÜRESELLEŞMEYE KARŞI MİLLİ KÜLTÜRÜ KORUMA VE YAYMA ÇABASI: YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 315-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yakın zamana kadar ekonominin gölgesinde kalan küreselleşme analizlerinde son yıllarda kültüre verilen önem küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini ve kültürün karşı tutumlarını irdelemeyi zorunlu kılmıştır. Küreselleşme karşısında milli kültürlerin sürekliliğinin korunarak değil yayılarak devam ettirileceği düşüncesi yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin son dönemde dünya genelinde temsilcilikler yoluyla yaygınlaştırdığı Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri’nin, Türk milli kültürüne ne gibi bir katkı sunacağını ortaya koymak önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Until recently, the importance of culture in analysis of the globalization under the shadow of the economy, necessitated examining the impact of globalization on culture and counter-attitudes of culture. The idea that the continuity of national cultures in the face of globalization would proceed by spreading, not by preserving, also brought about new approaches. In this context, it is important to determine what kind of supports Yunus Emre Turkish Cultural Centers, will contribute to the Turkish national culture

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics