KÜRESELLEŞMEYE KARŞI MİLLİ KÜLTÜRÜ KORUMA VE YAYMA ÇABASI: YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
AN EFFORT FOR PRESERVING AND SPREADING OF THE NATIONAL CULTURE AGAINST GLOBALIZATION: CASE OF YUNUS EMRE TURKISH CULTURAL CENTERS

Author : Oğuzhan GÖKTOLGA -- Bekir GÜNDOĞMUŞ
Number of pages : 315-328

Abstract

Yakın zamana kadar ekonominin gölgesinde kalan küreselleşme analizlerinde son yıllarda kültüre verilen önem küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini ve kültürün karşı tutumlarını irdelemeyi zorunlu kılmıştır. Küreselleşme karşısında milli kültürlerin sürekliliğinin korunarak değil yayılarak devam ettirileceği düşüncesi yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin son dönemde dünya genelinde temsilcilikler yoluyla yaygınlaştırdığı Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri’nin, Türk milli kültürüne ne gibi bir katkı sunacağını ortaya koymak önem arz etmektedir.

Keywords

Küreselleşme, Kültür, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, Kültürel Küreselleşme

Read: 750

Download: 240