19. YÜZYILIN SONU 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA BATI ANADOLU’DA YAŞANAN KURAKLIK OLAYLARI

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 329-341
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu coğrafyasında farklı iklim ve yağış rejimleri görülür. Bu yüzden de kurak ya da yarı kurak bölgelere sahiptir. Bu tür iklim şartlarından dolayı Anadolu’da tarihin değişik dönemlerinde kuraklık ve buna bağlı olarak kıtlık olaylarıyla karşılaşılmıştır. Yaşanan kuraklıklar tarımsal üretimi etkilemiş ve çiftçilikle hayatını idame ettiren ahaliyi zor durumda bırakmıştır. Zor durumda kalan halk zaman zaman kuraklık olaylarının yaşanmadığı ya da daha az yaşandığı bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Halkın ihtiyaçlarını gidermek için yemeklik ve tohumluk zahire devlet tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Kimi zaman da vergi ertelemesi, ziraat bankasından ve ziraat sandıklarından nakdi yardım yapılarak kuraklıkla mücadele edilmiştir. Bu çalışmada 1880-1915 yılları arasında Batı Anadolu’da görülen kuraklık ve bunun halka yansıması üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Different climate and precipitation regimes seen in Anatolia. Because of this it has arid and semiarid regions. Due to such climatic conditions so that in such climates different in the history of Anatolia were faced drought in different periods and famine events. Experienced drought effected agricultural production and community that made farming his life maintenance is left to in lurch. The community in difficulties have been forced to migrate from time to time to area which didn’t suffer drought or less experienced. To meet the needs of cooking or seed cereals for community try to provide by the government. Sometimes the tax deferral, making cash assist from the rural banks or agricultural help fund to drought has been struggling. In this study, the drought in western Anatolia between the years 1880-1915 and focused on its public reflection.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics