AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ CAMİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 147-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern malzeme ve betonarme inşa tekniğinin kullanıldığı günümüz camileri, modern cami mimarisi örneklerini oluşturmaktadır. Yalnızca modern malzemenin kullanıldığı yapılar modern olarak adlandırılamamakla birlikte, modern malzeme ile birlikte modern tasarımı da içermesi gerekmektedir. İlk bakışta göze değişik görünen bu yapılarda tasarımcının önemi bu nedenle büyüktür. Plana farklı bir yorum getirmeyi amaçlayan bir anlayışla karşımıza çıkan modern mimari örneklerinin sayısı henüz sınırlıdır. Bu örneklere 2013 yılında eklenmiş Afyon Kocatepe Üniversitesi Cami plan, örtü, minare kullanımı, sade süslemesi ile dikkati çekmektedir. Bu sebeple Afyonkarahisar İl Müftülüğü’nün 10.10.2014 tarih, 83191748/090/020/1648 sayılı yazılı izni ile Kasım ayı içerisinde yapıda inceleme yapılmıştır. Yerinde yapılan araştırma ile, eser mimari ve süsleme açısından incelemiş, fotoğraflama çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamındaki eser, Anadolu’da 13. yüzyıldan günümüze, çeşitli örneklerle karşımıza çıkan tek kubbeli cami tipolojisine yeni bir katkı yapmaktadır. Modern malzeme ile ikinci bir örtü kullanımı ve minarenin hem yapıya, hem de örtüye bağımlı halde kullanılması ile önem gösteren cami, günümüz gereklerinden biri haline gelen asansör kullanımı ile de hem yaşlı hem de engelli cemaate hizmet verebilmektedir. Sade görünümünün yanında, mihrap ve minber uygulaması açısından da yeni yorumlar sergileyen yapıda özellikle süslemede sadelik gözlenmektedir. Hem mimari, hem süsleme açısından değerlendirilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Cami, gerek modern mimari örnekleri içerisinde, gerekse de Türk cami mimarisi örnekleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Modern malzeme ve modern tasarımla karşımıza çıkan önemli bir örnek durumundaki bu yapının tanıtımı ile, modern mimarinin gelişme çizgisi izlenebilineceği ve daha sonraki örneklere de kaynaklık edebileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today mosques composing of examples of modern mosque which are built with modern materials and construction techniques. We not called modern not only made of using modern materials and we should also mention of modern design combined with modern materials. The importance of the designer is so important because at first glance, we see different of these structures. The number of examples of modern architecture encountered are still limited which are An approach that aims to bring a new interpretation of the plan. The sample of Afyon Kocatepe University Mosque was added to the modern mosque architecture in 2013. The building is noted with plan, the use of minaret and simple decorations. It is examined the work with written permission of Afyonkarahisar province of Religious Affairs date of 10.10.2014 and number of 83191748/090/020/164, in November. The building is examined in terms of architecture and decoration with displacement and research and photos are taken. Work within the scope of the study, Anatolia in the 13th century to the present, makes a new contribution to the single-domed mosque typology us with several examples. The structure is important with a second cover with the use of modern materials and minaret as well as by the use of state-dependent cover and the use of the lift, which has become one of today should serve both elderly disabled community. The structure is important with mihrab and minbar in terms of the structure exhibiting new comments simplicity of application is particularly observed in the decoration. Both the architecture, decoration and evaluated in terms of Afyon Kocatepe University Mosque, need in modern architectural examples, both samples were also evaluated considering the Turkish mosque architecture. With the introduction of this structure in the case of a significant sample which Encountered with modern materials and modern design we can see line of development of monitored the development of modern architectural lines to be followed and the building will be source the next samples.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics