TÜRKİYE’DE ORGAN BAĞIŞI ORANLARININ DÜŞÜK OLMA SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI
THE REASONS OF LOW ORGAN DONATION RATES AND REMEDY SUGGESTIONS: A FIELD SURVEY

Author : Bilgen BAŞAL
Number of pages : 207-221

Abstract

Türkiye’de organ bağışı oranları diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında çok yetersiz kalmaktadır. Organ bağışı konusunda toplumda yerleşmiş olan algıyı incelemek amacıyla 2013 yılında bir bölgeyi temsil eden 420 kişilik örneklem dahilinde yüz yüze anket çalışması yürütülmüştür. Bu araştırmada, ülkemizde organ bağışı konusunda yaşanan yetersiz durum analiz edilmeye çalışılmış ve organ bağış oranlarının düşük olma nedenleri ortaya çıkarılarak konuyla ilgili çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Ankete katılanların %60’ı organ bağışlamaya olumlu bakarken sadece %4’ü organlarını bağışlamış ve %74’ü organ bağışlamanın insanların hayatını kurtarabileceğine inandığını söylemiştir. Araştırmada, bu konudaki eğitimsizliğin ve bundan dolayı duyulan korkunun organ bağış oranlarının yetersiz kalmasına yol açtığı, potansiyel bağışçılara ulaşmada en etkili yolun medya olduğu ve bilinçlendirme kampanyalarına ivedilikle ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Organ nakli sadece sağlıkçıları ilgilendirirken organ bağışı toplumun bütün katmanlarını ilgilendirdiğinden devletin ilgili sağlık kurumlarının yanında, sivil toplum örgütleri, belediyeler, adliye, silahlı kuvvetler, hava yolları, medya ve hatta tek tek bütün fertler organ bağışı kavramı ile iç içe olmak zorundadırlar. İspanya modelinde olduğu gibi özel eğitimli organ nakil koordinatörleri sisteminin kurulması beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakınlarının organ bağışını red etme oranını tersine çevirecek ve sosyal amaçlı bilinçlendirme kampanyaların da yardımıyla soruna çare bulunabilecektir.

Keywords

Organ Bağışı, Farkındalık Kampanyaları, Donör, Bağış Kararı, Yetersiz Bağış

Read: 1,059

Download: 346