SİGORTACILIKTA SUİSTİMALLER VE AHLAKİ TEHLİKE SORUNU: TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
FRAUDS AND MORAL HAZARD PROBLEMS IN INSURANCE: AN ASSESSMENT FOR THE TURKISH INSURANCE MARKET

Author : İsmail YILDIRIM
Number of pages : 203-213

Abstract

Ahlaki Tehlike, sözleşmenin düzenlenmesinden sonra taraflardan birinin davranışını diğerinin zararına etki edecek şekilde değiştirmesi riskidir. Genellikle sigorta sektöründe görülmektedir. Sigorta sektöründe Ahlaki Tehlike bireylerin sigortaya konu olan unsurların zarara uğraması veya çalınmasına yönelik daha az çaba göstermesidir. Sigorta Suistimali ise haksız kazanç elde etmek için sigorta şirketinin kasıtlı yollardan aldatılmasıdır. Sigorta suistimalleri en çok oto sigortalarında görülmekle birlikte sigorta şirketlerine de ağır zararlar yaşatmaktadır. Bu çalışmada sigorta poliçesi düzenlendikten sonra ortaya çıkan Ahlaki Tehlike ve Sigorta Suistimalleri’nin boyutları ve sigorta şirketlerine etkileri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Sigorta, Türk Sigorta Sektörü, Suistimaller, Ahlaki Tehlike, Oto Sigortaları

Read: 1,422

Download: 457