EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMİN AİLE VE TOPLUM MUTLULUĞUNA KATKILARI

Author:

Number of pages: 71-84
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Toplumların gelişmesi ve mutluluğu, gençlerin ve ailelerin mutluluğu ile yakından ilişkilidir. Günümüzde pek çok ülke her ne kadar maddi anlamda bir gelişme ve ilerleme sağlamış olsa da zamanla bu iki konu üzerinde önemle durmaya başlamıştır. Bireylerin tek tek mutluluklarının yanı sıra ailelerin de mutluluğu önemlidir. Çünkü bunların toplam mutluluğu, toplumun da mutluluğu olarak algılanmaktadır. Ayrıca bireysel mutluluk aile mutluluğunu, aile mutluluğu da bireysel mutluluğu etkilemektedir. Evlilik kurumu, tarihin en eski kurumlarından biridir. Eski bir kurum olmasına karşın günümüzde hala, evlilikle ilgili sıkıntılar olabilmektedir. Her geçen gün evlilik yaşı yükselmekte ve boşanma oranları artmaktadır. En küçük bir kurum ya da kuruluş bile, bünyesine personel alacağı zaman, çeşitli yeterlilikler ve belgeler istemektedir. Ama ne yazık ki, toplumun temelini oluşturan aile kurumu oluşurken, gençlerin evlenebilmesi için herhangi bir yeterlilik ya da belge istenmemektedir. Tarafların onayı olması şartıyla istedikleri zaman evlenebilmektedir. Ama tarafların duygusal ve psikolojik olarak evliliğe hazır olup olmadıklarına bakılmaksızın evlilikler gerçekleşmektedir. Bu durumda da boşanma oranları yükselmektedir. Bu çalışma temelde aile ve toplum mutluluğunun sağlanmasında evlilik öncesi eğitimin önemine vurgu yapmaktadır. Eğer evlilik öncesinde gençler eğitilir ve bilgilendirilirse, boşanma oranlarında ciddi anlamda düşüşler olabilir. Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı işlemesi için gençlerin evlilik öncesi bilgilendirilmesi konusunda devlet kurumlarına, özel girişimcilere, belediyelere, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir.

Keywords

Abstract

Development and happiness of society is closely related to the happiness of young people and their families. Today, many countries have started to stand strongly on these two issues although they have provided a tangible sense of progress and development. The happiness of the family is important as well as the happiness of the in

Keywords