İNGİLTERE HİMAYESİNDE BİR EĞİTİM MÜESSESESİ: İZMİR EVANGELİK RUM OKULU

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Eğitim/Tarih
Number of pages: 429-447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada İngiltere’nin himayesinde bir protestan okulu kimliği ile eğitim vermiş olan Evangelik Rum Okulu incelenmiştir. Bir azınlık okulu olmasına rağmen kurucusu Pantaleon Sevastopoulos’un gayretleri sonucunda İngiliz koruması elde edilmiştir. Kurumun eğitim faaliyetlerine başlaması, resmen açılışı ve kurucusunun vasiyeti sonrası meydana gelen değişim üzerinde durulmuştur. Evangelik Okulun meşhur olması ile öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak İzmir’in değişik yerlerinde açılan şubeleri, öğrenci sayıları, eğitim kadrosu ve müfredat programı gibi ayrıntılar da ele alınmıştır. Ayrıca bu eğitim kurumunun kalitesini yansıtan, içerisinde çok sayıda değerli kitapların ve tarihi eserlerin de bulunduğu kütüphane ve müzesi ile ilgili detaylar anlatılmıştır. I. Dünya Savaşı ve 1922 İzmir Yangını gibi önemli olayların Evangelik Okul üzerinde meydana getirdiği etki ve sonuçları da çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, Evangelical School, which provided education with the Protestant identity under the British Government protection is analyzed. Thanks to the efforts of founder Pantaleon Sevastopoulos the school, which is also a minority school, obtained British protection. Of the institution’s educational activities, officially opening and the changes that occur after the founder’s legacy was focused on in the article. The branches opened in various places of Izmir (Smyrna) and the other details; including student’s numbers, staff and curriculum are discussed, as the school got and the number of students increased. Furthermore, the library and the museum, including many valuable books, historical works of art are described in details reflectiving quality of institution. The effects and results of First World War and The Great Fire of Smyrna (September 1922) on the Evangelical School are analyzed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics