AMY TAN’IN TALİH KUŞU ROMANINDA KADIN EKSENİNDE GÖRÜLEN KÜLTÜREL ÇATIŞMALAR

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : İngiliz Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 9-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zorunlu göçe bağlı olarak gerçekleşen yer değişimleri, göç eden kişileri sosyal bağlar, sosyal ilişkilerin dönüşümü ve değerlerin sürekliliği konusunda değişmeye zorlamaktadır. Her ne kadar toplumların yaşama ve davranış biçimleri kendine özgü olsa da göç eden ve azınlık olarak varlığını sürdürecek olan etnik unsurlar, kendi kültürleriyle yerleşik kesimin kültürü arasında sıkışır. Bunun sonucunda da bireyleri bir arada tutan geleneksel yapı, inançlar, değerler sistemi farklılaşır. Farklılaşmaya bağlı olarak karşımıza çıkan bu sosyolojik olgu, aile fertleri arasında kültürel çatışmaya da zemin oluşturur. Farklılıkların yan yana gelmesiyle ortaya çıkan kültürel çatışma, sosyolojik bir olgu olduğu kadar edebiyatta da sıklıkla ele alınan bir konu niteliğindedir ve Amy Tan’in de romanlarının özünü teşkil eder. Ailesi Amerika’ya göç etmiş bir Çinli olarak göç ve göçün getirdiği birçok kültürel sorunu duyumsayan Tan, yazdığı eserlerde bu konuyu çok boyutlu olarak irdeleyerek bu sorunların nedenleri ve sonuçları üzerinde durmuştur. Bu makalede kendisinin de mensup olduğu etnik grubun Amerikan toplumundaki konumunu, yaşadıkları kimlik bunalımlarını, kültür çatışmalarını ve ait olamama sorunlarını daha çok kadın ekseninde ele alan Tan’ın, Talih Kuşu (1994) romanında kültür çatışmasını ortaya nasıl koyduğu incelenmiştir. Ayrıca yaşanan kültürel çatışmalara karşı kadın karakterlerin kültürel özelliklerini yeniden hatırlamaları ile ilgili giriştikleri mücadelenin üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

Population movements which occur depending on forced migration, force the people to change their socialties, conversion of social relations and continuity of cultural values. Despite the fact that life style and behavior pattern are intrinsic to society, ethnic identification is carried on as migrating and the minority is in conflict between own culture and foreign culture. As a consequence of being in conflict, the conventional structure of the society that keeps the people in unity become distinct customs, beliefs and ethos. This sociological case which depends on alteration also causes cultural conflict between the family members. The cultural conflict that occurs in the society because of living together not only a sociological matter but also is frequently taken into consideration in literature and it’s the main subject of Amy Tan’s novels. Tan whose family is expatriated feels a lot of cultural problems. She dwells on causes and effects of these problems feminizing multiple sizes in her works. This article argues that Tan who handles position of this ethnic group in American society, identity crisis encountered, cultural conflicts and belonging problems in the route of women and how she reveals the cultural conflict in The Joy Luck Club. Besides cultural conflict encountered, it is dwelled on women’s struggles when they recall own cultural features.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics