FACEBOOK VE BAĞIMLILIK: MEDYA BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMASI

Author:

Number of pages: 319-336
Year-Number: 2015- 38

Abstract

İnternet ve bağlı teknolojilerin hayatımızın son yirmi yılında yarattığı değişimlerin hızına yetişmek neredeyse imkânsızdır. İnternet, sosyal medya ve bağlı teknolojilerle şekillenen iletişim ortamı başta kültürel, ekonomik, siyasal sistemler olmak üzere makrodan mikroya toplumun bütün katmanlarında devrim niteliğinde ve küresel düzeyde etkilere yol açmaktadır. Dünyada en çok tercih edilen sosyal medya ortamı Facebook’un, -mikro düzeyde- bireyler üzerinde ortaya çıkardığı “ilişkilere” odaklanan bu çalışmada; Medya Bağımlılığı perspektifi ile gerçekleştirilen faktör analizi, mevcut ilişkileri doğrulayan dörtlü bir çözüm sunmuştur. Facebook kullanan 273 denek üzerinde gerçekleştirilen araştırma, özgün form ile tam olarak uyuşan üç türden –bireysel oyun, sosyal anlama, sosyal oyun- bağımlılık ilişkisinin varlığını doğrulamıştır. Ortaya çıkan bir diğer faktör ise Facebook’un, “bireysel” düzeyde bağımlılık ilişkilerinin –anlama, oryantasyon (uyum), oyun- bütününe kaynaklık ettiğini göstermektedir. Araştırma; gençlerin sosyal medya tercih ve tutumları, kullanım amaçları, geleneksel kitle iletişim aracı ilgileri ile kişisel çevre ilişkileri üzerine de sonuçlar içermektedir.

Keywords

Abstract

It is almost impossible to keep up with the pace of change that Internet and associated technologies have created in the last twenty years of our lives. Internet, social media and communication environment shaped by associated technologies have affected primarily cultural, economic and political systems and all the layers of society from micro to macro levels in a radical and global way. This paper focuses on "relationships" of in

Keywords