BERAT ŞEHRİNDE OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN DUVAR RESİMLİ BİR EV

Author :  

Year-Number: 2015- 35
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 247-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı sosyal yaşamına paralel olarak Anadolu’da olduğu gibi, farklı balkan şehirlerinde de dini ve sivil birçok yapı inşa edilmiştir. Bu yapılar ait oldukları dönemin mimari özelliklerinin yanında, iç ve dış kısımlarında bulunan süsleme ve duvar resimleri ile Türk kültürünün önemli temsilcileri durumundadırlar. Balkanlarda, özellikle Arnavutluk’ta bulunan Berat şehri Türk kültürünü temsil açısından en zengin balkan şehirlerden birisidir. Şehirde Türk kültürünü temsil eden süslenme ve duvar resimlerinin bulunduğu bazı yapılar bulunmaktadır. Şehirdeki Gorica mahallesinde bir tekkenin misafirhanesi bu yapılardan biridir. Evin iki odasında sıva üzerine kalemişi tekniği ile yapılmış duvar resimleri yer almaktadır. Genellikle pano ya da madalyon içerisine yapılmış olan bu duvar resimleri, minyatür sanatı örnekleri ile benzerlik göstermektedir. Bu makale kapsamında, söz konusu evin oda duvarlarında yer alan resimler minyatür sanatı biçim özellikleri açısından incelenmiş ve Osmanlı minyatür sanatının kitap sayfalarında sona eren macerasının duvar yüzeylerinde sürdürülmesi çabasının izleri sürülmüştür.

Keywords

Abstract

Correspondingly with Otoman social life, like in Anatolia, many religious and secular builgings were also built in different Balkan cities. Along with the architectural properties of the period they belong to , these constructions have been important representatives of Turkish culture with the ornamentation and mural painting inside and outside. In Balkans, especially Berat city which is in Albania is one of the richest balkan cities in terms of representing Turkish culture. There are some constructions on which there are ornamentations and mural paintings which represent Turkish culture in the city. The guesthouse of an islamic monastery in Gorica district of the city is one of these constructions. There are mural paintings which were done with hand-drawn technique on plaster in two rooms of the house. These mural paintings which were generally done on a panel or medallion show similarity with the examples of miniature craft. Within the context of this article , the paintings on the walls of the house being talked about have been examined in terms of form properties of miniature craft and the struggle for maintaining the adventure of Otoman miniature craft which ended in book pages on walls have been intended.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics