MONTESSORİ EĞİTİM YAKLAŞIMINDA ÇOCUĞUN ÖZGÜRLÜĞÜ
A CHILD’S FREEDOM IN MONTESSORI EDUCATION APPROACH

Author : Melda GÜRAL
Number of pages : 447-457

Abstract

Eğitimde çocuk merkezli eğitim anlayışını benimsemiş yaklaşımlardan biri olan Montessori yaklaşımı Dr. Maria Montessori (1870-1952) tarafından geliştirilmiştir. Erken çocukluk eğitimine yönelik görüşlerini kısa bir sürede tüm dünyaya duyurmuş ve erken çocukluk eğitimine ilişkin önemli çalışmalar yapmıştır. Maria Montessori, yetişkinliğin başka bir kutbu olarak ifade ettiği çocukluk kavramını kendine özgü özellikleriyle tanımlamış ve eğitimde çocuğun özgür olmasına son derece önem vermiştir. Öyle ki eğitim programını özgürlük temelleri üzerine inşa etmiştir. Ona göre çocuk yapılandırılmış doğal bir çevrede özgürce hareket ederek ve kendisi için özel olarak hazırlanmış doğal materyallerle etkileşime girerek kendi öğrenme sürecini yapılandırabilir. Çocuğun özgürlüğü kısıtlandığında ve sürekli engellendiğinde bir yetişkin tarafından kontrol edilen dıştan denetimli, kendi kendine yeterli gelmediğini düşünerek öğrenme için harekete geçemeyen bir birey olarak büyümesi kaçınılmazdır. Hatta bu çocuklar yaşamı boyunca kendisine devamlı bir şeyler öğretilmesini bekleyen bireyler olarak karşımıza çıkabilirler. Çocuk merkezli eğitim anlayışını benimseyen neredeyse tüm yaklaşım ve programlarda çocuğun özgürlüğünden ve bağımsızlığından söz edilmektedir. Montessori eğitiminde özgürlük kavramı yani çocuğa tanınan özgürlük eleştirilebilmekte veya yanlış anlaşılabilmektedir. Buradan hareketle, Maria Montessori’nin erken çocukluk eğitiminde özgürlükle ilgili düşüncelerinin ve eğitim programında çocuğun özgür olmasının yansımalarının detaylı biçimde incelenmesinin ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özetle, bu çalışmada Montessori eğitim yaklaşımında öne çıkan “özgürlük” kavramı bilimsel veriler ışığında ayrıntılarıyla incelenmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Maria Montessori, Montessori Yaklaşımı, Özgürlük, Erken Çocukluk Eğitimi, Çocuk Merkezli Eğitim

Read: 691

Download: 243