FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DENEYİMLERİNE BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW ON THE TEACHING PRACTICE EXPERIENCES OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

Author : Sibel DEMİR -- Fatma ŞAHİN
Number of pages : 387-401

Abstract

Öğretmenlik uygulaması öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri için en önemli uygulamalı derslerden biridir. Öğretmenlik uygulaması yaşantısında öğretmen adayları gerek gözlemleri gerekse uygulamaları ile mesleklerine ilk adımları atmaktadırlar. Araştırmada 6 fen bilgisi öğretmen adayının öğretmenlik uygulaması yaşantılarını inceleyebilmek adına, öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirebilecekleri bir rubrik sunulmuş, aynı rubrikle araştırmacı tarafından değerlendirilmeleri sağlanmış ve bunun yanı sıra “Bu sınıfın öğretmeni siz olsaydınız ne yapardınız?” açık uçlu sorusunu yanıtlamaları beklenmiştir. Araştırmanın amacını, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması yaşantılarını tespit etmek oluşturmaktadır. Elde edilen veriler yüzdelik karşılaştırma ve içerik analizi ile yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmadan elde edilen verilerin incelemesi sonucunda, öğretmen adaylarının genelde kendilerini yeterli olarak gördüklerini ve açık uçlu soruya ise çeşitli yanıtlarda bulundukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, eğitim fakültelerinde uygulamalı bir ders olarak verilen öğretmenlik uygulaması yaşantısının olabildiğince zengin öğretim süreçleri ile donatılması gerektiği düşünülmektedir. Böylece öğretmen adaylarının gerçek meslek yaşantısına daha doğru adımlar atabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Adayı, Fen Eğitimi

Read: 648

Download: 234