FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DENEYİMLERİNE BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 387-401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik uygulaması öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri için en önemli uygulamalı derslerden biridir. Öğretmenlik uygulaması yaşantısında öğretmen adayları gerek gözlemleri gerekse uygulamaları ile mesleklerine ilk adımları atmaktadırlar. Araştırmada 6 fen bilgisi öğretmen adayının öğretmenlik uygulaması yaşantılarını inceleyebilmek adına, öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirebilecekleri bir rubrik sunulmuş, aynı rubrikle araştırmacı tarafından değerlendirilmeleri sağlanmış ve bunun yanı sıra “Bu sınıfın öğretmeni siz olsaydınız ne yapardınız?” açık uçlu sorusunu yanıtlamaları beklenmiştir. Araştırmanın amacını, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması yaşantılarını tespit etmek oluşturmaktadır. Elde edilen veriler yüzdelik karşılaştırma ve içerik analizi ile yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmadan elde edilen verilerin incelemesi sonucunda, öğretmen adaylarının genelde kendilerini yeterli olarak gördüklerini ve açık uçlu soruya ise çeşitli yanıtlarda bulundukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, eğitim fakültelerinde uygulamalı bir ders olarak verilen öğretmenlik uygulaması yaşantısının olabildiğince zengin öğretim süreçleri ile donatılması gerektiği düşünülmektedir. Böylece öğretmen adaylarının gerçek meslek yaşantısına daha doğru adımlar atabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Teaching practice is one of the most important applied courses for faculties of education that train teachers. In their teaching practice experiences, teacher candidates take the first step to their professions as a result of not only their observations, but also their practices. With the aim of being able to analyze the teaching practice experiences of science teacher candidates, a rubric with which they could evaluate themselves was presented to them, and it was ensured that they would be assessed with the same rubric. Furthermore, it was expected from them to respond to this open ended question: “What would you do if you were the teacher of this class?” The aim of this study is to determine the teaching practice experiences of the science teacher candidates. The data obtained from the study were tried to be interpreted with the help of percentage comparison and content analysis. In this regard, as a result of the examining of it, it was determined that teacher candidates generally found themselves adequate, and gave various responses to the open ended questions. In conclusion, it is believed that the teaching practice experience that is an applied course in the faculties of education must be equipped with rich teaching processes as far as it can, and therefore, teacher candidates can take righter steps towards their real professional lives.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics