BESİN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİYORUZ: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Fen Eğitmi
Number of pages: 373-387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde obezitenin artmaya başlamasıyla birlikte, sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine yapılan vurgu önemli ölçüde artmış; öğretmenlere düşen görevler de aynı ölçüde farklılaşmıştır. Bu nedenle araştırmada öğretmen adaylarının besinleri tüketirken nelere dikkat ettiklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma deneysel olmayan nitel araştırma tasarımına sahip ve durum çalışmasına uygun olacak nitelikte planlanmıştır. Araştırma İstanbul’da bulunan bir üniversitenin 3. sınıfında okuyan 28 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan 4 açık uçlu anket ve 6 açık uçlu görüşme sorusu ile toplanmıştır. Araştırma verileri açık kodlama yöntemiyle kodlanarak yorumlanmıştır. Araştırma da öğretmen adaylarının besin alırken sıklıkla son kullanma tarihi, kalori, içerik ve tazeliğe dikkat ettikleri; bunun yanı sıra aldıkları ürünlerde besin değerleri tablosunu inceleyen ve incelemeyen öğretmen adaylarının sayısının ise hemen hemen birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca görüşme sonunda öğretmen adaylarının besin alırken sosyal faktörleri göz önünde bulundurdukları ve genellikle gelenekleri doğrultusunda hareket ettikleri görülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The emphasis for healty eating has increased due to the increasing amount of obesity problem. In the same manner, the teachers’ role has changed. In the study, it was aimed to determine pre-service teachers’ choices of their dietaries. The study was designed using non-experimental qualitative method and case study was planned as an qualitative approach. The study was administered to 28 pre-service teachers from 3rd grade in İstanbul. The data were collected by using 4 open ended questionnaires and 6 open ended interview questions. The data were interpreted by using open coding method. The results of the study showed that the participants paid attention to expiration date, calories, ingredients and freshness. Also, the number of students that examined nutritional value tables and those who didn’t were almost the same. The results from the interviews revealed students tended to consider social factors and usually acted according to their trational habits. The suggestions were made according to the results of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics