SOSYAL BİLİMLERDE COX PROPORTİONAL HAZARDS MODELİ
COX PROPORTIONAL HAZARDS MODEL IN SOCIAL SCIENCE

Author : İdris GÜÇLÜ
Number of pages : 63-74

Abstract

Bu çalışma, sosyal bilimcilere Cox Proportional Hazards modelini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca araştırmacılar için yeni bir yaklaşım ve yöntem de getirmektedir. Bu teknik sağkalım analizi için istatistiksel bir model sunmaktadır. Bu istatistiksel model, belirli bir olay meydana gelmesi için gereken süre zarfında, birçok değişkenin etkisini araştırmak üzere de kullanılabilir. Buna ek olarak, bu modelde tedavisi ve numune üzerinde risk etkisi hakkında tahminler yapımında araştırmacılara yardımcı olmaktadır. Cox Proportional Hazards modeli regresyon modellerine benzemektedir. Cox regresyon pek çok istatistiksel yazılım uygulamalarında elde edilebilir. Bu çalışmada, tekniğin nasıl kullanıldığı ve nasıl yorumlanacağını göstermek için, meme kanseri ile ilgili 1996 GSS veri datası kullanılmıştır. Bu kapsamda, östrojen alımı, yaş, pozitif yardımcı lenf düğümleri ve patolojik tümör boyutu (cm) değişkenleri bu modelde kullanılmıştır. Ayrıca, bu istatistiksel yöntemin varsayımları tartışılmaktadır.

Keywords

Cox Proportional Hazards Modeli, Sağkalım Analizi, Sağkalım Tahminleri, Ortak Değişken

Read: 1,179

Download: 426