KÜLTÜREL GELİŞİM YOLUNDA EVRENSEL MEDENİYET BİLİNCİNİN TEMELLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 39-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genelde kabul edilen bir gerçektir ki, 13. yüzyıldan sonra özellikle Osmanlı’nın son dönemlerine gelindiğinde İslam dünyasındaki ilim, fikir ve kültür hareketi büyük ölçüde üretkenliğini yitirmiş durumdaydı. Oysa bir milletin dünyadaki yeri bu ilim-kültür hareketi sayesinde belirlenmektedir. Bunun sonucu olarak kültürel canlılığını ve üretkenliğini sürdüremeyen Müslümanlar, kısa sürede rakipleri karşısında her bakımdan zayıf düşmeye başladılar. Sonuçta rakip güçler tarafından yenilip parçalandılar. Bugün ise bir görüşe göre yok oluşa sürüklenmekteler veya diğer bir görüşe göre bir diriliş yaşamaktadırlar. Her halükârda bugün ve istikbal açısından İslam dünyası mensupları, tevarüs ettikleri İslâmî mirası, çağdaş formatta güncel hayatlarına sokmak ve o mirastan aldıkları güçle kendilerine dünyada saygın bir varlık inşa etmek zorundalar. İşte bu varlık inşasının bilimsel bir diğer adı medeniyet inşasıdır ve bunun bilimsel temelleri vardır. Bu çalışma, medeniyet inşa sürecinin prensip ve şartlarını, kişinin kendini geliştirmesi yönünde ele almaktadır. Çünkü bu çağda toplumsal değişimler, daha çok fertlerin kişisel özdeğişimiyle mümkün olmaktadır.

Keywords

Abstract

It is generally accepted that a real, scientific and cultural movement in the Islamic world in the late Ottoman period were depleted substantially productivity. However, a nation's place in the world is determined through this science-culture movement. As a result of this cultural vitality and sustain the productivity of Muslims, they as soon as began weakening against its rivals in every way. So they destroyed and defeated by rival forces. Today, according to one view, they are driven to extinction, or they are experiencing a resurgence according to another opinion. In any event, today and for the future, members of the Islamic world should put the Islamic heritage they inherited in their daily life in a contemporary format. And that they have to build a respectable presence in the world with the power they receive from their heritage. Here, there is a scientific name to build their presence is built civilization and there is a scientific basis for it. In this study, the principles and conditions of the civilization-building process is discussed in terms of a person's self-development. Because social changes in this age, rather it is possible by personal improvement of members.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics