TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE KADIN BEDENİNİN CİNSEL KURGU OLARAK KONUMLANDIRILMASI VE SUNUMU
POSITIONING AND PRESENTATION OF THE FEMALE BODY AS A SEXUAL FANTASY IN THE CONSUMER CULTURE

Author : Rıfat BİLGİN
Number of pages : 309-329

Abstract

Bu makale, tüketim kültüründe kadın bedenin cinsel bir meta olarak ve sunumunu konu edinmektedir. Tüketim kültürünün kadın bedeni için öngördüğü güzellik ve standardize edilmiş beden anlayışında; kadın bedeni, görselliği ön planda olan cinsel cazibeli bir gövde olarak sunulmaktadır. Böylece çağımızdaki kapitalist ekonomik piyasa ve onun ürettiği kültür ve yine ekonomik piyasanın endüstriyel aygıtları tarafından kadın bedeninin cinsel haz ve tüketim nesnesine indirgendiğine şahit olunmaktadır. Kapitalist ekonomik piyasa ve onun kültürü sürekli değişen ve yenilenen tasarı bir kadın bedeni kurgulama peşindedir. kadın bedeni ve cinselliğine ait toplumda var olan sosyo-kültürel kodlar tüketimi arttırma amacıyla kolaylıkla kullanabilmektedir. Nihayetinde kadınlar, tüketim kültürü çerçevesinde oluşturulan, modelleştirilen ve yüceltilen bedenlere kavuşmak için düzenli beden egzersizlerine, spora, diyetlere, estetik ve cerrahi operasyonlara, kozmetik ve bakım ürünlerine, sürekli yenilenen tasarı bedenleri anlatan kitap, dergi ve TV programlarına veya dizilerine yönlendirilmektedir. Bu çalışma kapitalist tüketim kültürünün kadın bedenini kendi piyasası adına cinsel bir meta olarak araçsallaştırdığını ve kadınların da bu kültürün baskısı altında daima genç, güzel ve seksi görünme çabalarını irdeleme amacını gütmektedir.

Keywords

Kadın Bedeni, Tüketim Kültürü, Cinsel Bir Kurgu Olarak Kadın Bedeni, Cinsellik, Beden Sosyolojisi

Read: 685

Download: 225