ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA GÜVENLİK ALGISI VE SİBER GÜVENLİK; AKDENİZ, KARADENİZ VE AVRUPA BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
SECURITY PERCEPTION AND CYBER SECURITY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS, AN EVALUATION ABOUT MEDITERRANEAN, BLACKSEA AND EUROPE REGIONS

Author : Vahit GÜNTAY
Number of pages : 477-489

Abstract

Uluslararası ilişkilerin doğasındaki çatışma olgusu ve bunun beraberinde getirdiği güvenlik çalışmaları her geçen gün dönemin koşullarıyla birlikte yeniden şekillenmektedir. Devletler arasındaki sınırlar ya da teknolojik gelişmelerle birlikte oluşan sınırsızlıklar bu alanda güvenlik kaygılarına bir yenisini daha eklemiştir. Uluslararası güvenlik anlamında siber saldırılar ve bunların ortaya çıkardığı sorunlar uluslararası ilişkiler bağlamında yeni bir diplomasi ve çatışma alanını da beraberinde getirmiştir. Özellikle kritik altyapılar ve bu altyapıların diplomatik açıdan uluslararası ilişkiler bağlamındaki önemi bu alandaki çalışmaları ve toplantıları hızlandırmış, farkındalık oluşturmuştur. Siber güvenlik alanında tüm uluslararası aktörlerin elinde artık bir caydırma mekanizması haline gelen siber saldırılar ve uluslararası gündemi meşgul eden siber terörizm ve savaşlar uzun vadede tüm devletlerin gündeminde geniş yer tutacaktır. Uluslararası ilişkiler anlamında özel ve farklı bir çalışma alanını da ortaya çıkaran siber güvenlik Akdeniz özelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ada güvenliği açısından her geçen gün önemini artırmaktadır. Diğer taraftan Karadeniz ülkelerinin siber saldırılar anlamında bir caydırıcılığının olup olmadığı ya da diplomatik anlamda nasıl bir sonuca yol açtığı yakın geçmişte bazı gelişmelerle birlikte önem kazanmıştır. Karadeniz ülkelerinin bu bağlamdaki caydırıcılık ve saldırı kabiliyeti ülkelerin kendi içindeki yapılanmalarıyla ön plana çıkmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri adına ise nasıl bir uyumun söz konusu olduğu, güvenlik adına yaşanan gelişmelerin devletleri nasıl politikalar izlemeye sürüklediği ve sınırların devletler adına ne ifade ettiği gelecek açısından önem kazanmıştır. Güvenlik boyutundaki en önemli unsur olan samimiyet ve gerçekçi politikaların uygulanması bu çalışma içerisinde ayrıca parantez açılarak vurgulanması gereken noktalardan birisi olmuştur. Bu doğrultuda güvenlik algısı ve siber güvenlik ile ilgili bölgesel değerlendirmeler yapılarak, uluslararası ilişkiler anlamında siber güvenlik temelinde bir perspektif sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Güvenlik, Uluslararası Güvenlik, Siber Güvenlik, Kritik Altyapılar, Siber Caydırıcılık

Read: 760

Download: 240