ÖĞRETMENLİĞİN MESLEK OLARAK SEÇİLMESİNDE ETKİLİ OLAN TEMEL UNSURLAR

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 53-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin, bu mesleği seçmelerinde etkili olan temel unsurları belirlemeye çalışmaktır. Nitel bir araştırma modeli olarak kurgulanan bu çalışmada öğretmenlerin sosyal-kültürel-ekonomik ve bireysel özellikleri bağlamında hangi unsurların ağırlıklı olarak meslek seçimlerinde etkili olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada İzmir Bornova ilçesi merkezinde bulunan üç devlet ilköğretim okulunda görev yapan 12 öğretmenle (6 kadın, 6 erkek) yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin mesleki tercihlerinde, mesleğe duydukları ilgi, sosyal ve ekonomik koşullar ve mesleğin detaylarıyla ilgili farkındalık gibi özel durumların etkili olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate the basic factors effecting the primary school teachers’ choices for this profession. Being designed as a qualitative research model, what kind of factors basically effected the teachers’ preferences for this profession has been inquired within the framework of their socio-cultural, socio-economic, and demographic characteristics. A total of 12 primary school teachers (6 females and 6 males) in 3 State schools in Bornova- Izmir participated in this study. The data were gathered by the semi-structured technique. The findings indicated that, as well as their interest in this profession, some socio-cultural and socio-economic factors, and also some personal factors, such as the awareness for the details of the occupation effected the participant teachers’ preferences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics