ÖĞRETMENLİĞİN MESLEK OLARAK SEÇİLMESİNDE ETKİLİ OLAN TEMEL UNSURLAR
THE BASIC FACTORS EFFECTING THE CHOICE OF TEACHING AS A PROFESSION

Author : Neşe ASLAN
Number of pages : 53-64

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin, bu mesleği seçmelerinde etkili olan temel unsurları belirlemeye çalışmaktır. Nitel bir araştırma modeli olarak kurgulanan bu çalışmada öğretmenlerin sosyal-kültürel-ekonomik ve bireysel özellikleri bağlamında hangi unsurların ağırlıklı olarak meslek seçimlerinde etkili olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada İzmir Bornova ilçesi merkezinde bulunan üç devlet ilköğretim okulunda görev yapan 12 öğretmenle (6 kadın, 6 erkek) yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin mesleki tercihlerinde, mesleğe duydukları ilgi, sosyal ve ekonomik koşullar ve mesleğin detaylarıyla ilgili farkındalık gibi özel durumların etkili olduğunu göstermiştir.

Keywords

Meslek, Öğretmen, Mesleki Tercih, Mesleki Doyum

Read: 1,276

Download: 491