ARAÇ SİPARİŞ MERKEZİ VE DAĞITIM OPTİMİZASYONU: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : M11
Number of pages: 65-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde verimlilik hayatın her alanında oldukça önemsenen bir konudur. Planlanan işlerin verimli ve tam zamanında gerçekleştirilmesi işin kalitesi ile doğrudan orantılıdır. Kuruluşlar çeşitli şekillerde dış kaynak kullanımına yönelmektedir. Bunlardan biri de araç kiralamadır. Özellikle ülke geneline yayılmış müdürlükleri veya birimleri bulunan kuruluşlarda, bu kiralama ve kiralanan araçların ilgili birimlere dağıtılması, önemli bir karar problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel sektör ve kamu sektörü, kaynak tasarrufu sağlama ve örgüt performansının artırılmasında önemli bir araç olarak, Dış Kaynak Kullanımından yararlanmaktadır. Türkiye geneline yayılmış farklı birimleri bulunan bir kurumun, bu birimler için araç kiralama ve bunları sevk etme problemine optimum çözüm bulunması, hem araç hem işgücü verimliliğine katkı sağlanması, hem de maliyet minimizasyonu bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı; araç kiralama ve birimlere dağıtma probleminin optimizasyonudur. Çalışma sonucunda; maliyet minimizasyonu, işgücü ve makine verimliliği artışı ile birlikte genel olarak örgüt performansının artması beklenmektedir. Bu amaç kapsamında; 81 ile dağıtımı yapılacak olan araçların tipi ve sayısı hakkındaki bilgiler ilgili Müdürlükten alınmış ve ihtiyacı karşılayacak şekilde problemin modeli kurulmuştur. Veriler WinQSB ve LINDO Paket Programları kullanılmak suretiyle analiz edilmiş ve bir optimizasyon problemi karşılaştırmalı olarak çözülmüştür. Buna göre mevcut dağıtıma göre, her iki paket program kullanımıyla yapılan dağıtımın maliyetleri düşürdüğü, WinQSB’nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, productivity in every field of life is a highly important issue. The planned work is directly proportional to the quality of the work to be performed efficiently and timely. Organizations are turning to outsourcing in a variety of ways. Car Rental is one of them. Especially in an organization with offices spread out across the country or units, to be distributed to the relevant units of the leased vehicle lease and this emerges as a significant problem. The private sector and the public sector, use of outsourcing as an important tool in resource-saving and improving organizational performance. An institution throughout Turkey in different units, these units and renting a car for them to find the optimum solution to the problem of dispatching, is contributes to both vehicle and labor productivity and also is of great importance in terms of cost minimization. The main aim of this research, car rentals and optimization refers to the problem of deploying units. As a result of this study is expected of cost minimization, to increase labour and machine productivity along with an increase in overall organizational performance. Within the scope of this aim; 81 distributed, including information about the type and number of vehicles that will be relevant directorates and is taken from the problem in a way that meets the needs model was established. The remainder of the data, and an optimization problem has been analyzed by using LINDO and WinQSB package program and has been solved in a comparative way. Accordingly, according to the current release, every two program packages made with the use of reduces the costs of distribution, it has shown that WinQSB has a comparative advantage.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics