ARAÇ SİPARİŞ MERKEZİ VE DAĞITIM OPTİMİZASYONU: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME
THE ORDER OF THE VEHICLES TO CENTRES OF DISTRIBUTION OPTIMIZATION: A COMPARATIVE EVALUATION

Author : Orhan KÜÇÜK -- Halil İbrahim ŞEN - Emine YILMAZ - Nurten KÜÇÜK
Number of pages : 65-84

Abstract

Günümüzde verimlilik hayatın her alanında oldukça önemsenen bir konudur. Planlanan işlerin verimli ve tam zamanında gerçekleştirilmesi işin kalitesi ile doğrudan orantılıdır. Kuruluşlar çeşitli şekillerde dış kaynak kullanımına yönelmektedir. Bunlardan biri de araç kiralamadır. Özellikle ülke geneline yayılmış müdürlükleri veya birimleri bulunan kuruluşlarda, bu kiralama ve kiralanan araçların ilgili birimlere dağıtılması, önemli bir karar problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel sektör ve kamu sektörü, kaynak tasarrufu sağlama ve örgüt performansının artırılmasında önemli bir araç olarak, Dış Kaynak Kullanımından yararlanmaktadır. Türkiye geneline yayılmış farklı birimleri bulunan bir kurumun, bu birimler için araç kiralama ve bunları sevk etme problemine optimum çözüm bulunması, hem araç hem işgücü verimliliğine katkı sağlanması, hem de maliyet minimizasyonu bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı; araç kiralama ve birimlere dağıtma probleminin optimizasyonudur. Çalışma sonucunda; maliyet minimizasyonu, işgücü ve makine verimliliği artışı ile birlikte genel olarak örgüt performansının artması beklenmektedir. Bu amaç kapsamında; 81 ile dağıtımı yapılacak olan araçların tipi ve sayısı hakkındaki bilgiler ilgili Müdürlükten alınmış ve ihtiyacı karşılayacak şekilde problemin modeli kurulmuştur. Veriler WinQSB ve LINDO Paket Programları kullanılmak suretiyle analiz edilmiş ve bir optimizasyon problemi karşılaştırmalı olarak çözülmüştür. Buna göre mevcut dağıtıma göre, her iki paket program kullanımıyla yapılan dağıtımın maliyetleri düşürdüğü, WinQSB’nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Doğrusal Programlama, WinQSB, LINDO, Dış Kaynak Kullanımı

Read: 1,316

Download: 502