NEVÂL ES-SA’DÂVÎ’NIN MÜZEKKIRÂT TABÎBE ADLI ROMANINDA YAPI VE İZLEK
THE STRUCTURE AND THEME IN THE NOVEL OF NAWAL EL SAADAWI’S MUZEKKIRAT TABIBE

Author : Yusuf KÖŞELİ
Number of pages : 331-350

Abstract

Hemen hemen bütün eserlerinde cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet, sömürü ve kadının mevcut toplumsal konumunu ele alan Nevâl es-Sa'dâvî, Mısır ve Arap dünyasının en önemli yazarlarından biri olmasının yanı sıra; henüz çocukluk döneminde hem kendi ailesinde hem de yakın çevresinde sık sık gözlemlediği kız ve erkek çocuklar arasındaki ayrımcılığın etkisiyle yirmili yaşlarından itibaren her platformda Arap kadınının haklarını ve kadın-erkek eşitliğini savunan önemli bir aktivist olarak da ön plana çıkmaktadır. es-Sa'dâvî bütün eserlerinde Mısır ve Arap dünyasında kadın olmanın zorluklarını gözler önüne serer ve kadının ikincil plana itilmesinin ve ezilmişliğinin ironik bir eleştirisini sunar. Müzekkirât Tabîbe (Bir Kadın Doktorun Anıları) adlı roman, bir kadın doktorun, kendisi ve ağabeyi arasındaki cinsiyet ayrımı yüzünden yaşadığı psikolojik travmaya odaklanarak çocukluğuna geri dönmesiyle başlar. Kahraman bir yandan toplum, gelenek ve erkeklere karşı bir "benlik" mücadelesi verirken, diğer yandan kadınlığından nefret etmekte ve zayıflığını hor görmektedir. Kliniğinde hayatın trajedileri ve kadınların problemleri ile yüz yüze gelir. Çocukluğunda yaşadığı birçok şeyin bilinçaltında derin izler bıraktığını ve sadece kendisinin yaşadığını sandığı bazı deneyimlerin aslında bütün toplumun "nevrotik" bir rahatsızlığı olduğunu fark eder. Bu çalışmada, romanın teknik unsurlarını içeren yapısal incelemesi yapılarak, özellikle toplumsal cinsiyet bağlamında ön plana çıkan bazı temalar üzerinde durulmuştur.

Keywords

Çağdaş Arap Edebiyatı, Roman, Yapı, Nevâl es-Sa'dâvî, Toplumsal Cinsiyet, Kimlik

Read: 754

Download: 250