SEÇİM KAMPANYALARINDA NEFRET SÖYLEMİ: 2014 YEREL SEÇİM KAMPANYALARINDA PARTİ LİDERLERİNİN AÇIK HAVA KONUŞMALARI

Author:

Number of pages: 91-108
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Nefret söylemi, dünyada ve ülkemizde kimlik bilinci, kimliksel ayrışmayla paralel olarak ortaya çıkan ve son yıllarda belirgin olarak suç teşkil eden bulaşıcı bir fiildir. Bir kişi ya da grubu hedef alarak dile getirilen nefret söylemi, söz konusu kişi ya da gruba karşı önyargı oluşmasına, hedefin düşmanlaştırılmasına ve nefretin büyümesine sebep olmaktadır. Yapılan çalışmada Türkiye'nin aktif siyasetinde belirleyici rolü olan kişilerinden, siyasi çalışmalarında kullandıkları söylemlerinde nefret diline ne kadar yer verdikleri belirlenmeye çalışılmış özellikle 2014 yerel seçimlerinde, seçim kampanyalarının bir ayağı olan açık hava konuşmalarında bu söyleme ne kadar başvurdukları incelenmiştir. Dünyada ve ülkemizde çoğunlukla nefret suçu işlenmez fakat sıklıkla nefret söyleminde bulunulur. Kamusal alanda üretilen nefret söylemi alıcısının zarar görme riskini artırır. Siyasal zeminde partilerin kendilerini var etme biçimlerinden birisi olarak nefret söylemini kullandığını söylenebilir. Siyasal partiler, kendi dostunu düşmanını belirleyebilmektedirler. Bazen eşitliği sağlayamama, ayrımcılığa sebep olma, bazen de particilik anlayışı sonucu liderlerin ya da parti yetkililerinin söylemleri ile devlet, nefret söylemi kullanma yolunu seçerler. Devlet adamları veya siyasi liderlerin başvuracakları nefret söylemi sadece kendileri ile sınırlı kalmaz. Bu kişilerin topluma olan etkilerinden dolayı herkes için önemlidir. Vatandaşa karşı sorumlu olan bir liderin nefret söylemine başvurması, tehlikeli ve toplumu huzursuz edecek bir dildir. Siyasi liderlerin konuşmaların içeriklerinde nefret oluşturacak önyargı, hoşgörüsüzlük, taraf tutma, ayrımcılık, yabancı korkusu ya da düşmanlığı, cinsiyetçilik, homofobi vb. söylemleri nefret söylemine temel oluşturan kavramların varlığı ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Hate speech is an infectious and a recent significantly criminal act which emerged in parallel with identity awareness and identical decomposition in the world and in our country. Hate speech targeting a person or group causes a prejudice to occur against this in

Keywords