J.D. SALINGER’İN ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR VE CEMİL KAVUKÇU’NUN GAMBA ADLI ROMANLARININ YABANCILAŞMA KAVRAMI EKSENİNDE İNCELENMESİ
THE CONCEPT OF ALIENATION IN J. D. SALINGER’S THE CATCHERIN THE RYE AND CEMİL KAVUKÇU’S GAMBA

Author : Bülent Cercis TANRITANIR -- Burcu TÜTAK
Number of pages : 19-35

Abstract

19. yüzyıldan itibaren yeni dünya anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan “yabancılaşma sorunsalı”; sanattan felsefeye, siyasetten ekonomiye kadar modern dünyada pek çok farklı alanda karşılık bulur. Bireyin duygu, düşünce ve tutum yönünden toplumdan kopması ya da kendi özünden uzaklaşmasına neden olan “yabancılaşma”, aynı zamanda yeni bir insan tipinin doğmasına öncülük eder. Modern çağın hastalığı olarak anılan yabancılaşma olgusu, bu hususiyetlerinden ötürü roman sahasında da pek çok bağlamda ele alınır. Nitekim çalışmamızın konusunu teşkil eden çağdaş Amerikan edebiyatından J. D. Salinger’ın (1919-2010) Çavdar Tarlasında Çocuklar ve 20. yüzyıl Türk edebiyatından Cemil Kavukçu’nun (1951- ) Gamba adlı romanlarında “yabancılaşma” kavramının söz konusu romanlara ne şekilde tesir ettiği incelenmiş ve bu bağlamda romanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklara değinilmiştir. Yabancılaşmanın eser kişilerinin yaşamlarında “yalnızlık”, “tutunamama”, “ötekileşme”, “bireysellik”, “kaçış”, “mutsuzluk”, “yalıtılmışlık” ve “kayıtsızlık” gibi somut yansımaları üzerinde durularak; benzerlik ve farklılıkları ortaya konmuştur. Ayrıca, yabancılaşmadan kaynaklanan sorunların eser kişilerinin yaşamlarına ne şekilde sirayet ettiği irdelenmiştir.

Keywords

Yabancılaşma, Amerikan Edebiyatı, J.D. Salinger, Çavdar Tarlasında Çocuklar, Türk Edebiyatı, Cemil Kavukçu, Gamba

Read: 1,339

Download: 502