J.D. SALINGER’İN ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR VE CEMİL KAVUKÇU’NUN GAMBA ADLI ROMANLARININ YABANCILAŞMA KAVRAMI EKSENİNDE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015- 38
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İngiliz Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 19-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyıldan itibaren yeni dünya anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan “yabancılaşma sorunsalı”; sanattan felsefeye, siyasetten ekonomiye kadar modern dünyada pek çok farklı alanda karşılık bulur. Bireyin duygu, düşünce ve tutum yönünden toplumdan kopması ya da kendi özünden uzaklaşmasına neden olan “yabancılaşma”, aynı zamanda yeni bir insan tipinin doğmasına öncülük eder. Modern çağın hastalığı olarak anılan yabancılaşma olgusu, bu hususiyetlerinden ötürü roman sahasında da pek çok bağlamda ele alınır. Nitekim çalışmamızın konusunu teşkil eden çağdaş Amerikan edebiyatından J. D. Salinger’ın (1919-2010) Çavdar Tarlasında Çocuklar ve 20. yüzyıl Türk edebiyatından Cemil Kavukçu’nun (1951- ) Gamba adlı romanlarında “yabancılaşma” kavramının söz konusu romanlara ne şekilde tesir ettiği incelenmiş ve bu bağlamda romanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklara değinilmiştir. Yabancılaşmanın eser kişilerinin yaşamlarında “yalnızlık”, “tutunamama”, “ötekileşme”, “bireysellik”, “kaçış”, “mutsuzluk”, “yalıtılmışlık” ve “kayıtsızlık” gibi somut yansımaları üzerinde durularak; benzerlik ve farklılıkları ortaya konmuştur. Ayrıca, yabancılaşmadan kaynaklanan sorunların eser kişilerinin yaşamlarına ne şekilde sirayet ettiği irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

From the beginning of 19th century, alienation problem which flourished depending on understanding of the New World, gains meaning in various kinds of subjects such as art, philosophy, politics, economy.“Alienation” which causes to lost in

Keywords