STRATEJİ, ÜRETİM STRATEJİSİ VE YALIN ÜRETİM
STRATEGY, OPERATIONS STRATEGY AND LEAN MANUFACTURING

Author : Akif EMİROĞLU
Number of pages : 409-419

Abstract

Günümüzde uluslararası rekabet koşullarında var olabilmenin ön koşulu önde koşabilmektir. Bunun için de çağın dinamik yapısına ayak uydurulmalı, değişiklik ve yeniliklere açık olunmalıdır. Yeni sistem, teknik ve teknolojileri bünyelerine uyarlamayan firmalar rekabet yarışında gerilerde kalmaya mahkum olurlar. Bu gerçeklerden hareketle, önce Japonya’da Toyota otomobil fabrikasında uygulanan ve sonraları diğer firmalara da yayılan “Yalın Üretim (Lean Manufacturing) Sistemi” geliştirilmiştir. Amaç, hammaddeden son tüketiciye kadar kesintisiz olarak değer yaratıcı süreçlerin dağıtılmasıdır (Emiroğlu, 2012, 985). Bu çalışmanın amacı; strateji, üretim stratejisi ve yalın üretimi tanımlanarak sunumudur. Yöntem; bu üç sözcüğü tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi göstermek ve kısaca Yalın Üretim ile karşılaştırmaktır. Sonuç olarak; çalışma bulgularından hareketle, kurum stratejisinden işletme stratejisine ve üretim stratejisinden yalın üretim sistemine kadar dinamik bir üretim süreci için, örgütsel bir değişimin gerekli belirtilmiştir. Çalışma, yalın üretimde stratejik bir değişime katkı sağlayabilecektir.

Keywords

Strateji, İşletme Stratejisi, Üretim Stratejisi, yYın Strateji, Yalın Üretim

Read: 695

Download: 226