GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN CİNSİYETLER ARASINDA TERCİH SEBEPLERİYLE İLGİLİ BİR DENEYSEL ÇALIŞMA
AN EXPERIMENTAL STUDY ON DIFFERENT GENDERS’ CONSPICUOUS CONSUMPTION MOTIVES

Author : Gökhan AYDIN -- Bilge KARAMEHMET
Number of pages : 159-172

Abstract

Gerçekleştirilmiş olan bu çalışma ile günümüzde kullanımı yaygınlaşmış olan lüks tüketim ürünlerinin literatürde tercih nedenleri arasında görülen sosyal güdüler karşı cinsi etkileme özelinde incelenmiştir. Karşı cinse mesaj verme (sinyalleşme) aracı olarak kişilerin gösterişçi lüks ürünler kullanması özellikle gençler arasında sıklıkla gözlemlenen bir durumdur. Fakat cinsiyete göre bu eğilimde farklılıklar olabileceğine teorik ve uygulamalı çalışmalarda işaret edilmektedir. Bu olası farklılığın tespiti ve karşı cinsi etkilemek için gösterişçi ürünleri tercih etme eğilimlerinin ortaya konulması için 2x2 tasarımlı deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışma ile Y-kuşağına ait 215 kişinin lüks tüketim ürünleri için yaptıkları harcamalar deneklerin romantik / eş seçimi durumunda ve normal bir durumda olması koşuluna göre deneysel bir uygulama ile ortaya çıkarılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının cinsiyet bazında karşılaştırılması ile ortaya çıkan dört grup arasında gösterişçi tüketimdeki farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur. Deney grubundaki erkeklerin kontrol grubundaki erkeklerden daha fazla gösterişçi ürün alma niyetinde olduğu gözlenmiştir. Kadınlarda böyle bir farklılık görülmemiştir. Bu doğrultuda karşı cinsi etkilemek için lüks tüketim ürünlerinin sinyalleşme aracı olarak kullanımının erkekler tarafından tercih edildiği, kadınlarda ise böyle bir davranışa rastlanmadığı yargısına varmaktayız.

Keywords

Gösterişçi Tüketim, Lüks Tüketim, Sinyalleşme, Deneysel Çalışma

Read: 1,216

Download: 427