GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN CİNSİYETLER ARASINDA TERCİH SEBEPLERİYLE İLGİLİ BİR DENEYSEL ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Turizm ve Otelcilik
Number of pages: 159-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gerçekleştirilmiş olan bu çalışma ile günümüzde kullanımı yaygınlaşmış olan lüks tüketim ürünlerinin literatürde tercih nedenleri arasında görülen sosyal güdüler karşı cinsi etkileme özelinde incelenmiştir. Karşı cinse mesaj verme (sinyalleşme) aracı olarak kişilerin gösterişçi lüks ürünler kullanması özellikle gençler arasında sıklıkla gözlemlenen bir durumdur. Fakat cinsiyete göre bu eğilimde farklılıklar olabileceğine teorik ve uygulamalı çalışmalarda işaret edilmektedir. Bu olası farklılığın tespiti ve karşı cinsi etkilemek için gösterişçi ürünleri tercih etme eğilimlerinin ortaya konulması için 2x2 tasarımlı deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışma ile Y-kuşağına ait 215 kişinin lüks tüketim ürünleri için yaptıkları harcamalar deneklerin romantik / eş seçimi durumunda ve normal bir durumda olması koşuluna göre deneysel bir uygulama ile ortaya çıkarılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının cinsiyet bazında karşılaştırılması ile ortaya çıkan dört grup arasında gösterişçi tüketimdeki farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur. Deney grubundaki erkeklerin kontrol grubundaki erkeklerden daha fazla gösterişçi ürün alma niyetinde olduğu gözlenmiştir. Kadınlarda böyle bir farklılık görülmemiştir. Bu doğrultuda karşı cinsi etkilemek için lüks tüketim ürünlerinin sinyalleşme aracı olarak kullanımının erkekler tarafından tercih edildiği, kadınlarda ise böyle bir davranışa rastlanmadığı yargısına varmaktayız.

Keywords

Abstract

This study adopts a social motive point of view in analyzing the conspicuous luxury goods purchase motives. Using luxury goods as a signaling mechanism deemed as a popular way of showing off to the opposite sex among younger generations. However this behavior is expected to differ among sexes in line with related theories and applied research in this field. This study aims to test this potential difference in conspicuous goods purchase intention among sexes using a 2x2 experimental design. The experiment incorporates male / female and experiment / control groups, which differ on the mind-set that the subjects are put into. A total of 215 subjects that belong to Y-generation were included in the study and mating motives were induced to the experiment group. It has been seen that the conspicuous consumption intention differs between males and females when they are in a mating mind-set. Conversely, no differences were observed between males and females in a normal mind-set. Encouraging a mating mind-set in men increased their consumption intention on conspicuous luxury goods, which leads us to the conclusion that men prefer conspicuous consumption as a signaling tool when they are in a mating mind-set.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics