SPORLA İLGİLİ TÜRK BASININDA YER ALAN İLKYAZI: ALİ FERRUH BEY VE "ESKRİM" MAKALESİ
THE FIRST ARTICLE ABOUT SPORTS IN TURKISH PRESS: ALI FERRUH BEY AND HIS ARTICLE NAMED “FENCING”

Author : Emrah ÇETİN
Number of pages : 149-157

Abstract

Spor tarihi araştırmacıları sporla ilgili Türk basınında yer alan ilkyazının 1891 yılında Ali Ferruh Bey tarafından Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan “Eskrim” başlıklı yazısı olduğunu kaydetmektedir. Bu alanda ülkemizde yapılan tüm araştırmalarda Ali Ferruh’un “Eskrim” başlıklı yazısına atıfta bulunulmuş olmasına rağmen onun bu makalesi herhangi bir araştırmacı tarafından tüm yönleriyle incelenmiş ve ortaya çıkartılmış değildir. Oysa Ali Ferruh Bey, “Eskrim” başlıklı yazısını bu sporu Osmanlı vatandaşlarına tanıtmak amacıyla kaleme almış ve derginin çeşitli sayılarında da konuya dair makaleler yayımlamıştı. 19. yüzyılın ortalarında itibaren Osmanlı topraklarında eskrimin tanınmaya başlandığı bilinmektedir. Hiç şüphesiz bu sporun Osmanlı toplumunda tanıtılması ve yaygınlaşmasında en çok emeği geçenlerden birisi de Ali Ferruh Bey olmuştur. Ali Ferruh Bey, Paris'te kaleme alarak gazeteye gönderdiği "Eskrim" başlıklı yazılarında; eskrimin tanımını, faydalarını, Hintliler, Çinliler, Mısırlılar, İranlılar ve Yunanlılar’da bu sporun tarihi gelişimini ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmamızda Osmanlılarda eskrimin bir spor olarak tanınması, bu sporun askeri okullar ile rüştiyelerde ders olarak okutulması ve halk arasında yaygınlaştırılması için çeşitli kulüplerin açılması hakkında bilgilere yer verilecektir. Bu araştırmada, Ali Ferruh Bey tarafından kaleme alınan ve Türk basınında sporla ilgili ilkyazı olma özelliğine sahip olan “Eskrim” başlıklı yazı dizisi incelenecektir.

Keywords

Ali Ferruh, Eskrim, Osmanlı, Servet-i Fünun, Spor

Read: 1,396

Download: 414