SPORLA İLGİLİ TÜRK BASININDA YER ALAN İLKYAZI: ALİ FERRUH BEY VE "ESKRİM" MAKALESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 149-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spor tarihi araştırmacıları sporla ilgili Türk basınında yer alan ilkyazının 1891 yılında Ali Ferruh Bey tarafından Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan “Eskrim” başlıklı yazısı olduğunu kaydetmektedir. Bu alanda ülkemizde yapılan tüm araştırmalarda Ali Ferruh’un “Eskrim” başlıklı yazısına atıfta bulunulmuş olmasına rağmen onun bu makalesi herhangi bir araştırmacı tarafından tüm yönleriyle incelenmiş ve ortaya çıkartılmış değildir. Oysa Ali Ferruh Bey, “Eskrim” başlıklı yazısını bu sporu Osmanlı vatandaşlarına tanıtmak amacıyla kaleme almış ve derginin çeşitli sayılarında da konuya dair makaleler yayımlamıştı. 19. yüzyılın ortalarında itibaren Osmanlı topraklarında eskrimin tanınmaya başlandığı bilinmektedir. Hiç şüphesiz bu sporun Osmanlı toplumunda tanıtılması ve yaygınlaşmasında en çok emeği geçenlerden birisi de Ali Ferruh Bey olmuştur. Ali Ferruh Bey, Paris'te kaleme alarak gazeteye gönderdiği "Eskrim" başlıklı yazılarında; eskrimin tanımını, faydalarını, Hintliler, Çinliler, Mısırlılar, İranlılar ve Yunanlılar’da bu sporun tarihi gelişimini ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmamızda Osmanlılarda eskrimin bir spor olarak tanınması, bu sporun askeri okullar ile rüştiyelerde ders olarak okutulması ve halk arasında yaygınlaştırılması için çeşitli kulüplerin açılması hakkında bilgilere yer verilecektir. Bu araştırmada, Ali Ferruh Bey tarafından kaleme alınan ve Türk basınında sporla ilgili ilkyazı olma özelliğine sahip olan “Eskrim” başlıklı yazı dizisi incelenecektir.

Keywords

Abstract

Researchers of sport history indicate that the first article about sport in Turkish press is “Fencing” which was written by Ali Ferruh Bey and published by Servet-i Fünun Magazine in 1891. Although all the studies about the subject in Turkey refer Ali Ferruh’s “Fencing”, it has not been totally analyzed and revealed by any researchers yet. Ali Ferruh Bey wrote “Eskrim” to introduce this sports to Ottomans and publish articles relevant to it in several issues of the magazine. It is known that eskrim became familiar to Ottomans in the middle of the 19. Century and Ali Ferruh Bey’s contributions can’t be denied. In his article “Fencing” which he wrote in Paris and sent to the press in Turkey, his aim was to explain fencing, its benefits, its historical process in India, China, Egypt, Iran and Greece. In this study, not only Ali Ferruh Bey’s article series “Fencing” but also the recognition of fencing as a sport in Ottomans, its being taught in military schools and in Ottoman junior high schools are clarified.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics