ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SİSTEMİ GELİŞMELERE BİR BAKIŞ
LOOKING AT EDUCATION REFORMS WHICH HELD IN PERIOD OF ATATURK

Author : Murat ÖNK
Number of pages : 511-530

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk, sadece cumhuriyeti kurmakla kalmamış aynı zamanda bir ulusu baştan yaratmış bir liderdir. Devrimlerinin en önemlisini de eğitim alanında yaptıkları oluşturmaktadır. 1923 yılıyla başlayıp 1938 yılında Atatürk’ün ölümüne kadar geçen dönemde bazı ülkelerde yıllar alacak değişimler bir gecede yapılmıştır. Cumhuriyetin bu on beş yıllık çocukluk döneminde, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabülü, Heyet-i İlmiye Toplantıları, Harf Devrimleri, Millet Mektepleri, Halk evleri, Üniversite Reformu, Okul müfredatlarının oluşturulması, yabancı aydınların gelmesi gibi bir çok köklü değişim meydana gelmiştir. Bu çalışmamızda Atatürk Dönemi Eğitim sistemine bakılacak, bu dönemde yapılan eğitim reformları tartışılacaktır. Atatürk dönemindeki eğitim sisteminin iyi ve kötü yanları vurgulanacaktır.

Keywords

Mustafa Kemal, Eğitim, Cumhuriyet Dönemi, Eğitim Sitemi

Read: 750

Download: 243