ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SİSTEMİ GELİŞMELERE BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 511-530
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk, sadece cumhuriyeti kurmakla kalmamış aynı zamanda bir ulusu baştan yaratmış bir liderdir. Devrimlerinin en önemlisini de eğitim alanında yaptıkları oluşturmaktadır. 1923 yılıyla başlayıp 1938 yılında Atatürk’ün ölümüne kadar geçen dönemde bazı ülkelerde yıllar alacak değişimler bir gecede yapılmıştır. Cumhuriyetin bu on beş yıllık çocukluk döneminde, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabülü, Heyet-i İlmiye Toplantıları, Harf Devrimleri, Millet Mektepleri, Halk evleri, Üniversite Reformu, Okul müfredatlarının oluşturulması, yabancı aydınların gelmesi gibi bir çok köklü değişim meydana gelmiştir. Bu çalışmamızda Atatürk Dönemi Eğitim sistemine bakılacak, bu dönemde yapılan eğitim reformları tartışılacaktır. Atatürk dönemindeki eğitim sisteminin iyi ve kötü yanları vurgulanacaktır.

Keywords

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk did not only found republic, also he was a leader who created a complete nation. He made lots of reforms and education is one of the most significant of these reforms. Starting with 1923 until the death of Ataturk in 1938, the changes which might be done in years, have done in one night. In fifteen years of republic, there have been a lot of education reforms sucs as “Monotheistic Education Act”, congresses of teachers, letters revolution, nation schools, society schools, university reform, planning of school curriculums, visiting of foreign intellectuals. In this study, we will look at period of Atatürk’ education system and will discuss education reforms which held in that period. In addition to these, this study will emphasize on good and bad sides of the period of Atatürk’education system.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics