DİYADİN (AĞRI) İLÇESİNDE JEOTERMAL SERACILIK
GEOTHERMAL GREENHOUSES OF DIYADIN (AGRI) DISTRICT

Author : Faruk KAYA
Number of pages : 21-38

Abstract

Gelişen günümüz modern tarım teknolojileri kullanılarak jeotermal enerji potansiyeline sahip alanlarda olumsuz iklim koşulları kısmen kontrol altına alınarak seracılık Akdeniz ve Ege kıyılarının dışına çıkmış ve kıyıdan uzak iç kesimlerde de önemli bir ekonomik faaliyet özelliği kazanmaya başlamıştır. Öyleki Doğu Anadolu Bölgesinin en doğusunda yer alan Diyadin ilçesinde de jeotermal enerjinin varlığı ve kullanılmasıyla seracılık önem kazanmaya başlamıştır. İlçe merkezinin 5 km kuzeydoğusundaki TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas (sera) Organize Sanayi Bölgesi) sınırları içerisinde yer alan sahada 2014 yılında 20 dekar alan üzerine kurulu bir adet sera jeotermal enerji ile ısıtılarak işletmeye açılmıştır. Tarım Bakanlığıyla ortaklaşa yürütülen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi (TDİOSB) projesi ile 1297 dekar alanda daha seracılık faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu projenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte seralardaki üretim çeşitlilik kazanarak artacak ve seracılık yöre ekonomisine daha fazla katkı sağlayarak yörenin en önemli sosyal sorunları olan işsizlik ve bundan kaynaklanan göçü önemli ölçüde azaltacaktır. Bu çalışmada, jeotermal enerjinin seracılıkta kullanılmasına güzel bir örnek olan Diyadin ilçesinde, jeotermal seracılık faaliyetleri ile fiziki ve beşeri coğrafi faktörler arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışma alanı Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat- Van Bölümü’nde bulunan Ağrı ili Diyadin ilçesidir. Jeolojik yapısından dolayı sıcak su kaynaklarının çok olması ve ulaşım kolaylığı gibi avantajlar neticesinde ilçede son bir yıl içinde jeotermal sera yatırımları başlamıştır. Mevcut jeotermal sera alanlarında hali hazırda domates üretimi yapılmakta olup, üretimin tamamı şimdilik iç pazarlara sunulmaktadır. Yapılması planlanan diğer seralarda ise farklı tarım ürünlerinin üretilmesi ile birlikte yurtdışına ihracat yapılması da hedeflenmektedir.

Keywords

Diyadin, Jeotermal, Seracılık, Tarım

Read: 1,256

Download: 414