MEDYADAKİ ŞİDDET YANSIMALARI VE DİNİN ŞİDDETLE BİRLEŞTİRİLMESİ ÖRNEKLERİ
REFLECTION OF VIOLENCE ON MEDIA AND INTEGRATION OF RELIGION AND VIOLENCE SAMPLES

Author : Sedat CERECİ
Number of pages : 1-9

Abstract

Bu çalışmada, güncel ve popüler örneklerden yola çıkılarak medya, din ve şiddet arasındaki ilişki araştırılmış; medyanın, şiddeti ve dehşeti yansıtarak kazanç sağlama politikası tartışılmış; son yıllarda dünya gündemindeki en ürkütücü konulardan biri olan İslamofobi ve İslam diniyle bağdaştırılan saldırıların medyada yer alış biçimi değerlendirilmiş, medyanın, dinsel şiddeti söz konusu ederek kazanç sağlayan kişi, grup ve devletler tarafından kullanıldığı vurgulanmıştır. İslam’ın ve diğer dinlerin temel öğretilerinden uzaklaştırılarak terörle ilişkilendirilmesi ve sayısız insanın dinleri terörle anması ciddi bir sorundur. Sorunun oluşmasında medyanın da önemli bir rolü bulunmaktadır. Modern çağın en etkili ve en yaygın iletim araçları olan medya, tecimsel kuruluşlar olmaları nedeniyle kazançlarını arttırmak için her türlü yola başvurmakta, yaşamın içindeki her konunun şaşırtıcı, dikkat çekici, dehşete düşürücü, ürkütücü yanlarını ele alarak yayın yapmaktadır. Bu yolla özellikle okumayı, üretmeyi ve düşünmeyi sevmeyen, cahil ve tüketici kitlelerin ilgisini çekmekte, eğlenceli ve hoşça zaman geçirtici görünen yayınlarla amacına ulaşmaktadır. Bazen çıkarları gereği toplumsal veya ulusal değerleri, hatta yasaları bile görmezden gelme eğiliminde olan medya, değerlerine karşı saldırıları, eritme ve yok etme girişimlerini tepkisiz biçimde karşılayan, geribesleme yaklaşımı gelişmemiş toplumlarda önemli yozlaşmaya ve yıkımlara neden olmaktadır. İnsanın temel gereksinimi olan inanç ve inancın düzenlenmiş dizgesi olan din de sık sık medyanın içeriğine konu olmakta, ancak dikkat ve ilgi çekmek ve uzun süre toplumun gündeminde kalması için şaşırtıcı, ürkütücü örneklerle medyanın yapımlarında kullanılmaktadır.

Keywords

Medya, Din, Şiddet, Terör, İslamofobi

Read: 1,246

Download: 483