MEDYADAKİ ŞİDDET YANSIMALARI VE DİNİN ŞİDDETLE BİRLEŞTİRİLMESİ ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, güncel ve popüler örneklerden yola çıkılarak medya, din ve şiddet arasındaki ilişki araştırılmış; medyanın, şiddeti ve dehşeti yansıtarak kazanç sağlama politikası tartışılmış; son yıllarda dünya gündemindeki en ürkütücü konulardan biri olan İslamofobi ve İslam diniyle bağdaştırılan saldırıların medyada yer alış biçimi değerlendirilmiş, medyanın, dinsel şiddeti söz konusu ederek kazanç sağlayan kişi, grup ve devletler tarafından kullanıldığı vurgulanmıştır. İslam’ın ve diğer dinlerin temel öğretilerinden uzaklaştırılarak terörle ilişkilendirilmesi ve sayısız insanın dinleri terörle anması ciddi bir sorundur. Sorunun oluşmasında medyanın da önemli bir rolü bulunmaktadır. Modern çağın en etkili ve en yaygın iletim araçları olan medya, tecimsel kuruluşlar olmaları nedeniyle kazançlarını arttırmak için her türlü yola başvurmakta, yaşamın içindeki her konunun şaşırtıcı, dikkat çekici, dehşete düşürücü, ürkütücü yanlarını ele alarak yayın yapmaktadır. Bu yolla özellikle okumayı, üretmeyi ve düşünmeyi sevmeyen, cahil ve tüketici kitlelerin ilgisini çekmekte, eğlenceli ve hoşça zaman geçirtici görünen yayınlarla amacına ulaşmaktadır. Bazen çıkarları gereği toplumsal veya ulusal değerleri, hatta yasaları bile görmezden gelme eğiliminde olan medya, değerlerine karşı saldırıları, eritme ve yok etme girişimlerini tepkisiz biçimde karşılayan, geribesleme yaklaşımı gelişmemiş toplumlarda önemli yozlaşmaya ve yıkımlara neden olmaktadır. İnsanın temel gereksinimi olan inanç ve inancın düzenlenmiş dizgesi olan din de sık sık medyanın içeriğine konu olmakta, ancak dikkat ve ilgi çekmek ve uzun süre toplumun gündeminde kalması için şaşırtıcı, ürkütücü örneklerle medyanın yapımlarında kullanılmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, relation between media and religion is searched on actual and popular samples and policy of media on profit by reflecting violence and horror is discussed and Islamophobia that is the most frightening matter on global agenda recently and recent attacks are evaluated and position of media that are used by those who tend to gain is emphasized. It is a major problem that the removal of the basic teachings of Islam and other religions, and to be linked to terrorism, and to commemorate the religion of terror. Media has an important role on consisting the problem. Media that are the most effective and the most common instruments of modern age are commercial organizations and try many different ways to increase their gain and broadcast by dealing amazing and striking and frightening and interesting dimensions of events in social life. Media draw attention especailly people who do not enjoy to read and to think and ignorant and consumer mass and media achieve via entertaining and

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics