DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM ÖNCESİ VE SONRASINDA KAMU HİZMETİ
CIVIL SERVICE IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES BEFORE AND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

Author : Nikolin AGALLİJA -- Julejda GËRXHI
Number of pages : 267-274

Abstract

Avrupa Birliği üyeliği aday ülkelerin hukukun çeşitli alanlarında belli bir aşamaya ulaşmak için angaje oldukları reform sürecidir. Devletler mevzuatın yakınlaştırılmasına (approximation of legislation) bağlı olarak bu süreçteki reformları üstlenirler. Kamu hizmeti alanında mevzuatın yaklaştırılması doğu Avrupa ülkelerindeki kamu hizmeti gelişmesi için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir. Bu makalenin amacı, kamu yönetiminin Avrupa ilkelerini esas alarak uyum ülkelerinin (orientation countries) bazı yönlerini ve güncel öncesi akımla (the currentat the pre-accession) birlikte kamu hizmetlerinin duruma değinmektir (deal with). Bu makal Avrupa birliği tarafından hazırlamış katılım öncesi kamu hizmeti kanunu ile kamu hizmeti yönetimi alanlarında ve kurumsallaşmanın üç seviyesine değinmektedir. Kamu hizmeti yönetimi alanların kamu hizmeti ve idari reform programları, kamu hizmeti için yasal dayanak, kamu hizmet politikasının merkezi düzeyde yönetimi, açık rekabet sistemleri, giriş sınavının ve adayların seçimi için sistemler hizmetteki yaşlı çalışanlar için kamu hizmeti yönetim sistemleri, kamu hizmetinde istihdam koruma sistemleri, performans değerlendirme sistemleri, ödeme sistemleri, eğitim ve gelişim için sistemlerle birlikte kamu hizmetinde çalışanların hak ve yükümlülükleri sistemlerini içerir. Kurumsallaşma düzeyleri kamu hizmeti işleyişini düzenleyen biçimsel hukuk kuralları, kamu hizmeti yönetiminin fiili uygulamaları ve memurların (civil servants) kamu hizmeti yönetimin farklı ilkelerine tutumlarını içerir.

Keywords

Reform, Kamu Yönetimi, Kamu Hizmeti, Üyelik, Standartlar

Read: 774

Download: 285