DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM ÖNCESİ VE SONRASINDA KAMU HİZMETİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 267-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa Birliği üyeliği aday ülkelerin hukukun çeşitli alanlarında belli bir aşamaya ulaşmak için angaje oldukları reform sürecidir. Devletler mevzuatın yakınlaştırılmasına (approximation of legislation) bağlı olarak bu süreçteki reformları üstlenirler. Kamu hizmeti alanında mevzuatın yaklaştırılması doğu Avrupa ülkelerindeki kamu hizmeti gelişmesi için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir. Bu makalenin amacı, kamu yönetiminin Avrupa ilkelerini esas alarak uyum ülkelerinin (orientation countries) bazı yönlerini ve güncel öncesi akımla (the currentat the pre-accession) birlikte kamu hizmetlerinin duruma değinmektir (deal with). Bu makal Avrupa birliği tarafından hazırlamış katılım öncesi kamu hizmeti kanunu ile kamu hizmeti yönetimi alanlarında ve kurumsallaşmanın üç seviyesine değinmektedir. Kamu hizmeti yönetimi alanların kamu hizmeti ve idari reform programları, kamu hizmeti için yasal dayanak, kamu hizmet politikasının merkezi düzeyde yönetimi, açık rekabet sistemleri, giriş sınavının ve adayların seçimi için sistemler hizmetteki yaşlı çalışanlar için kamu hizmeti yönetim sistemleri, kamu hizmetinde istihdam koruma sistemleri, performans değerlendirme sistemleri, ödeme sistemleri, eğitim ve gelişim için sistemlerle birlikte kamu hizmetinde çalışanların hak ve yükümlülükleri sistemlerini içerir. Kurumsallaşma düzeyleri kamu hizmeti işleyişini düzenleyen biçimsel hukuk kuralları, kamu hizmeti yönetiminin fiili uygulamaları ve memurların (civil servants) kamu hizmeti yönetimin farklı ilkelerine tutumlarını içerir.

Keywords

Abstract

European Union membership is a reform process which engages the candidate countries to reach a certain stage in various areas of law. States based on approximation of legislation undertake reforms throughout this process. The approximation of legislation in the field of civil service signifies the beginning of a new phase for the development of the civil service in Eastern Europe countries. The purpose of this paper is to deal with certain aspects of the orientation countries and the current at the pre-accession stage as well as the state of the civil service systems, with respect to European principles of public administration. This paper deals with civil service policy pre-accession as drafted by the European Union, with its fields of civil service management and three levels of institutionalization. The areas of civil service management include the programs of the civil service and the administrative reform, the legal basis for the civil service, management on central level of the civil service policy, open competition systems, systems for the admission exam and the selection of candidates, civil service management systems for the older employees in the service, employment protection systems in the civil service, performance appraisal systems, payment systems, systems for training and development, as well as systems for the rights and obligations of employees in the civil service . The levels of institutionalization include formal legal rules governing the operation of the civil service, the actual practices of civil service management, and the attitudes of civil servants to different principles of civil service management.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics