NADİR ŞAH’IN NEDİMİ MİRZÂ ZEKÎ’NİN MAĞRÛRÂNE MEKTUBUNA KOCA RÂGIB PAŞA’NIN CEVABI
THE REPLY LETTER SENT BY RAGIP PASHA TO NADİR SHAH’S CLOSE FRİEND MİRZA ZEKİ

Author : Hasan GÜLTEKİN
Number of pages : 61-70

Abstract

Koca Râgıb Paşa (ö. 1763) hem iyi bir devlet adamı hem de iyi bir şair ve yazardır. Hayatı devletin birbirinden uzak yerlerinde yaptığı farklı görevler, azller ve sürgünlerle geçmiş olmasına rağmen sanatçı yönüyle çok üretken bir kişiliğe sahiptir. Divanı ile birlikte farklı konularda kaleme aldığı yedi kadar eseri bulunmaktadır. Râgıb Paşa’nın Bağdat defterdarlığı sırasında Nadir Şah, Bağdat’ı muhasara altına almıştır (1733). Bağdat muhasarası sırasında Nadir Şah elindeki güce güvenerek gurura kapılmış ve Erzurum’dan yardıma gelen Osman Paşa’ya alaycı ve mağrurâne mektuplar yazmıştır. Aynı mağrurâne tavırla Nadir Şah’ın nedimi Mirza Zeki de Râgıb Paşa’ya bir mektup göndermiştir. Râgıb Paşa da bu mektuba bir cevabnâme yazmıştır. Çalışmamıza konu olan bu cevabnâmeden anlaşıldığı kadarıyla Mirza Zeki, psikolojik baskı yapmak ve rakibin durumunu öğrenmek amacıyla Osmanlı Devletini ve devlet adamlarını küçümseyen alaycı bir üslup kullanmıştır. Râgıb Paşa, Mirza Zeki’nin mağrurâne mektubuna nezaketle fakat Osmanlı Devletinin bölgedeki durumunu tarihî olgularla ve İran’a karşı kazanılan zaferleri hatırlatarak cevap vermiştir.

Keywords

Koca Râgıb Paşa, Nadir Şah, Mirza Zeki, Bağdat, Hususi Mektup, Cevabnâme

Read: 1,343

Download: 509