İKİ DİLLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE YAZILI ANLATIM BECERİLERİ VE YAZMA KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Eğitim-Öğretim
Number of pages: 239-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Bu çalışmanın temel amacı, iki dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe yazılı anlatım becerisi ile Türkçe yazma kaygısı düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın diğer bir amacı, cinsiyet faktörünün Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisi ve yazma kaygılarıyla ilişkisini ortaya koymaktır. Betimsel tarama araştırma yönteminin uygulandığı çalışmada adayların yazılı anlatım becerisi düzeylerinin :2,8288 “Kısmen Yeterli” olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet faktörünün adayların “Buluş becerileri” üzerinde bir etkisi tespit edilmemiştir. Bun karşılık cinsiyetin “Planlama becerileri” (t:3,897, p

Keywords

Abstract

Abstract Main objective of the study is to determine the levels of Turkish written expression skills and Turkish writing anxiety of bilingual pre-service Turkish teachers. The secondary objective of the study is to demonstrate the relationship between the gender factor, and Turkish written expression skills and Turkish writing anxiety of bilingual pre-service Turkish teachers. In the study, where descriptive survey method was implemented, written expression skill levels of the pre-service teachers were determined as “partially sufficient” ( : 2,8288). It was identified that the gender factor had no effect on the “invention skills” of the candidates. However, gender was significantly positively effective on “planning skills” (t: 3.897, p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics