TÜRK DESTANLARINDA KADINLARIN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMI

Author:

Number of pages: 219-225
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Tarihin hemen hemen her döneminde Türkler, spora karşı yoğun ilgi göstermişlerdir. Bu nedenle Türk toplumu için vazgeçilmez bir etkinlik olarak ön plana çıkan spora kadınların dakatıldıklarını görmekteyiz. Başka bir toplumda, spor-kadın ilişkisini bu denli görmek oldukça zordur. Türk kadınlarının sporla olan ilişkisi/ilgisi Türk Destanları’na konu olmuş ve destanlarda kadınların da sportif faaliyetlere katılımına atıfta bulunan ifadeler kullanılmıştır. Bu durum, bizlere aynı zamanda Türklerin kadınlara gerek siyasal yaşamda ve gerekse toplumsal yaşamda verdiği değeri ve önemi göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türk destanlarında geçen ve kadınların spora katılımlarına yapılan vurguyu ve bunun kadına verilen değerin bir göstergesi olarak ortaya koymaktır. Çalışmada özellikle Dede Korkut, Huban Arıg, Cangıl Mızra, Danişmendname ve Battal Gazi Destanlarından alıntılar yapılmış ve bu sayede eski Türkler’de görülen kadın-spor ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The Turkish has always had a great interest in sports throughout history. We see that women are also involved in sport, which is a vital element for Turkish society. It in not possible to see this relation between sports and women in another society. Turkish women’s interest in sport takes place even if in Turkish Epic stories and there are expressions alluding to women’s involvement in sport. The objective of this research is to find out the expressions in Turkish epic stories and alluding to women’s involvement in sport. There are particularly from Dede Korkut, Huban Arıg, Cangıl Mızra,, Danısmendname, and Battal Gazi epic stories and it was aimed to find aut the relation between sport and women.

Keywords