TÜRK DESTANLARINDA KADINLARIN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMI
WOMEN'S PARTICIPATION IN TURKISH LEGENDS SPORTS ACTIVITIES

Author : Haydar GÖLBAŞI
Number of pages : 219-225

Abstract

Tarihin hemen hemen her döneminde Türkler, spora karşı yoğun ilgi göstermişlerdir. Bu nedenle Türk toplumu için vazgeçilmez bir etkinlik olarak ön plana çıkan spora kadınların dakatıldıklarını görmekteyiz. Başka bir toplumda, spor-kadın ilişkisini bu denli görmek oldukça zordur. Türk kadınlarının sporla olan ilişkisi/ilgisi Türk Destanları’na konu olmuş ve destanlarda kadınların da sportif faaliyetlere katılımına atıfta bulunan ifadeler kullanılmıştır. Bu durum, bizlere aynı zamanda Türklerin kadınlara gerek siyasal yaşamda ve gerekse toplumsal yaşamda verdiği değeri ve önemi göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türk destanlarında geçen ve kadınların spora katılımlarına yapılan vurguyu ve bunun kadına verilen değerin bir göstergesi olarak ortaya koymaktır. Çalışmada özellikle Dede Korkut, Huban Arıg, Cangıl Mızra, Danişmendname ve Battal Gazi Destanlarından alıntılar yapılmış ve bu sayede eski Türkler’de görülen kadın-spor ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Türklerde Spor, Türk Kadını ve Spor, Türk Destanları, Kadın ve Spor

Read: 1,216

Download: 441