İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA SÜRECİNDEKİ ERGONOMİK TERCİHLERİ: KALEM TUTMA, EL TERCİHİ, OTURUŞ VE KÂĞIT POZİSYONU

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Türkçe Öğretimi
Number of pages: 61-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin yazma sürecinde tercih ettikleri ergonomik duruş ve pozisyonları belirlemektir. Tarama modeli kapsamında yürütülen çalışmaya, Ankara’da ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 352 öğrenci katılmıştır. Veri toplama süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada öğrencilerden kendilerine dikte edilen metni yazmaları istenmiş ve yazı yazarken öğrencilerin fotoğrafları çekilmiştir. Daha sonra fotoğraflar araştırmacılar tarafından analiz edilerek Yazma Süreci Gözlem Formu’na işlenmiştir. Fotoğrafların gözlem formuna işlenmesi sürecinde araştırmacılar ikili gruplar halinde çalışmışlardır. Fotoğraflardaki kalem tutma biçiminin, duruş ve pozisyonun gözlem formundaki hangi kategoriye ait olduğuna görüş birliğiyle karar verilmiştir. Gözlem formları SPSS programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin büyük çoğunluğunun sağ eliyle yazdığını, büyük bir kısmının da yazmayan eliyle kâğıdı kontrol ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca öğrencilerin yaklaşık yarısının doğru oturma pozisyonuna sahip olduğu ancak buna yakın oranda öğrencinin de sıraya fazla eğildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin ancak beşte birinin doğru kalem tutma şekline sahip olduğu, çoğunluğunun kalemi baş parmak ve işaret parmağıyla kavradığı görülmüştür. Öğrencilerin çoğunluğunun kalemi uca yakın bir noktandan kavradığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaklaşık yarısının kâğıdı sağa eğimli olarak buna yakın oranda öğrencinin ise vücuda dik olarak konumlandırdığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarından hareketle, öğrencilere yazma sürecinde uygun ergonomik duruş ve pozisyonların kazandırılması için daha etkin bir öğretime ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The primary purpose of this study was the determination of the ergonomic preferences of the primary education students during their writing process. The study was conducted with the survey method and participated by 352 students studying 1-4th years of primary school located in Ankara. The data collection process was carried out in two stages. In the first stage the photographs of the students were taken when they were writing a text dictated on them. These photographs were thoroughly analyzed by the researcher and put down in an observation monitoring log. During this process the researchers worked in pairs and the pencil grasp, sitting and paper positions of the students were decided on mutual agreement. The results were then statistically analyzed with the SPSS program. The observations showed that the majority of the students write with their right hands and most of them control the paper with their non-writing hand. Almost half of the students were sitting in correct position and similar number of students was observed to excessively bend towards the desk. %20 of the students had the correct pencil grasp and hold the pencil between their thumb and the pointing fingers. Many of the students were seen to grasp the pencil towards its tip and half of the students positioned the paper perpendicular to their bodies and half of them place the paper with a rightward slope. It was concluded that the necessary precautions should be taken in order to teach the students to write in ergonomic position.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics