KIRK YILLIK KÂNİ OLUR MU YANİ: DELİ FİŞEK BİR OSMANLI BÜROKRATININ GURBET VE SÜRGÜN YILLARI

Author:

Number of pages: 201-209
Year-Number: 2015- 38

Abstract

On sekizinci yüzyıl Osmanlı mizahının en önde gelen isimlerinden biri Kânî'dir. Kânî'nin şiirine göre düzyazısındaki üstün kabiliyeti bütün edebiyat tarihçileri ve eleştirmenleri tarafından teslim edilmiştir. Divan'ı, Münşeat'ı, Hezliyat ve Hicivleri ile bilinen Kânî, aynı zamanda bir Osmanlı bürokratıdır. İstanbul, Silistre, Ruscuk, Ulah, Belgrat gibi Osmanlı şehirlerinde bir

Keywords

Abstract

Kânî, who lived in eighteenth century, was one of the most humorous poet in Ottoman humor literature. According to Kânî's poem, he was given credit for his prose style by all literature historians and critiques. Kânî is known by his Divan, Münşeat and Hezliyat and Hicives, was also an Ottoman bureaucrat. As a

Keywords