KIRK YILLIK KÂNİ OLUR MU YANİ: DELİ FİŞEK BİR OSMANLI BÜROKRATININ GURBET VE SÜRGÜN YILLARI
KIRK YILLIK KÂNI OLUR MU YANI: REMOTE AND EXILE YEARS OF A DARING OTTOMAN BUREAUCRAT

Author : Furkan ÖZTÜRK
Number of pages : 201-209

Abstract

On sekizinci yüzyıl Osmanlı mizahının en önde gelen isimlerinden biri Kânî'dir. Kânî'nin şiirine göre düzyazısındaki üstün kabiliyeti bütün edebiyat tarihçileri ve eleştirmenleri tarafından teslim edilmiştir. Divan'ı, Münşeat'ı, Hezliyat ve Hicivleri ile bilinen Kânî, aynı zamanda bir Osmanlı bürokratıdır. İstanbul, Silistre, Ruscuk, Ulah, Belgrat gibi Osmanlı şehirlerinde bir

Keywords

Kânî, Münşeat, Osmanlı Edebiyatı, Gurbet, Sürgün, Özel Mektup

Read: 1,290

Download: 492