KİTLESEL FONLAMA İLE ALTERNATİF FİLM FİNANSMANI OLUŞTURMA VE BIR FİLM ANALİZİ: SIRA DIŞI İNSANLAR
FILM FINANCING BY AN ALTERNATIVE METHOD CALLED CROWD-FUNDING AND A FILM ANALYSIS: EXTRAORDINARY PEOPLE

Author : Nurdan TEKEOĞLU
Number of pages : 295-302

Abstract

Kitlesel fonlama, girişimcilerin projelerini pazarlaması, sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplum örgütleri, sanat projeleri ve son yıllarda özellikle filmler için önemli bir finansman araçlarından biri haline gelmiştir. 2015 yılında 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenen kitlesel fonlama Türkiye’deki proje sahipleri için bir alternatif olmuştur. 2014 yılında Türk sineması 100.yıldönümünü kutlamış ve Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali’nden en büyük ödülü almıştır. Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim,Yeşim Ustaoğlu,Özcan Alper,Kutluğ Ataman gibi birçok yönetmen uluslararası festivallerde çok önemli başarılara imza atmaktadır. Senede 150-200 filmin çekildiği Türkiye’de Crowdfon, Fonlabeni, Kickstarter, Indiego, Bi Ayda ve Fongogo gibi kitlesel fonlama platformları film finansmanına çare olmaktadır. Örneğin Fongogo platformunda hedefledikleri rakama ulaşarak başarılı olmuş projelere 1136 yatırımcının katkılarıyla toplam 248.487 TL fon yaratılmıştır. En yüksek fonlamanın SineMasal adlı projeye yapıldığı, projenin 240 kişi tarafından desteklenerek 81.020 TL fon toplandığı anlaşılmıştır. Fonla beni platformunda ise başarılı projeler 409 yatırımcının katkılarıyla toplam 38.990 TL fon yaratabilmişlerdir. Nöbetçi Kütüphane adlı proje 55 destekçiden toplanan fonlarla 5027 TL’ye ulaşmıştır. Türkiye’de kitlesel fonlamanın henüz yasal bir alt yapısı yoktur. Sosyo-kültürel açıdan risk ve getiri olgusuna olan yaklaşımın düşük olması nedeniyle kitlesel fonlama, Türkiye’de halen güven sorunu yaşamaktadır. Türkiye’de bağış ve ödül bazlı sistemlerin finansal bir yapı içermemesinden dolayı, bu türdeki fonlamanın önünde engel bulunmamaktadır. SPK, kitlesel fonlamayı 2016 yılına kadar ele almayı planlamaktadır. Yasal düzenleme oluşacaktır. Bu makalede kitlesel fonlama ile % 179 başarı sağlamış ve Karadeniz’in yüksek dağlık kesimlerinde ve alt yapının olmadığı yerlerde yaşayan insanların yaratıcı buluşlarını ve yaşam öykülerini anlatan ve Medya Ton yapımcılığında ortaya çıkan Sıra Dışı İnsanlar Belgeseli’nin % 179 başarıya ulaşma aşamasında izlenen pazarlama stratejisi ve taktikleri analiz edilmiş ve diğer başarılı örneklere de yer verilmiştir.

Keywords

Kitlesel Fonlama, Türk Film Endüstrisi, Türk Filmlerinin Pazarlama Problemleri

Read: 918

Download: 397