YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI - KENTLEŞME VE BESLENME

Author:

Year-Number: 2015- 40
Number of pages: 225-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni kamu yönetimi insan odaklı bir yönetim anlayışı olup, insanın yaşam kalitesini artıracak her türlü hizmetle yakından ilgilenir. Sağlıklı bir yaşam her bireyin hakkı ve kaliteli bir hayatın temelidir. Sağlıklı bir toplum ve nesil yetiştirmekle görevli olan kamu yönetimi, bu amacını gerçekleştirmek için beslenmeyle ilgili sorunların ortaya çıkmasını önlemek ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bir başka deyişle kamu yönetimi toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi için gerekli olan, ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal tedbirleri almak zorundadır. Zira, kamu yönetimi yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı hastalıklar ile mücadele etmek, iş gücü kayıplarını telafi etmek için yeni kamu kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bir başka deyişle, beslenmeyle ilgili sorunlar, kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açar. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi insan kaynağının sağlıklı olmasına, yeterli ve dengeli beslenmesine bağlıdır. Sanayi devrimi, üretim ve tüketim biçimini değiştirmiş; kentleşmeyle birlikte yeni bir beslenme şekli ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, kentleşmeyle birlikte oluşan yoğun iş temposu, kadının iş hayatına atılması ve teknolojik gelişmeler, geleneksel beslenme alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bu bağlamda kentleşme sürecinde yetersiz ve dengesiz beslenme problemi ortaya çıkmıştır. Başta obezite olmak üzere birtakım hastalıklara sebep olan bu sorunun ortadan kaldırılması kamu yönetiminin sorumluluk alanına girmektedir. Kamu yönetimi sağlıklı bir toplum, güçlü bir ülke ve güvenli bir gelecek yaratabilmek için konuyla ilgili sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Keywords

Abstract

Keywords