HABERCİ ARKETİPİ OLARAK TANRI HERMES

Author :  

Year-Number: 2015- 39
Language : null
Konu : Medya ve Gazetecilik Çalışmaları
Number of pages: 337-346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada haberci arketipi olarak Antik Yunan Mitolojisinde tanrıların habercisi olan Hermes incelenmektedir. Hermes personası haberci imgesinin yanı sıra bünyesinde ticareti, hırsızlığı, hermenötiği barındırmaktadır. Mitik düşüncenin bir yansıması olarak Hermes mitosu, zihinsel kalıpların haritalanmasında önemli bir figür olurken, haber ve haberci tipolojisinin araştırılmasında arketipal bir semboldür. Arkaik dönem iletişim olgusunun anlamı ve haberleşme süreçlerinin anlaşılmasında Hermes miti, antik döneme ilişkin genel manzarayı ortaya koymaktadır. Haberleşmenin aynı zamanda metafiziksel bir sürecin parçasına dönüştüğü Helenik dönemde haber ve söz arasındaki bağlantı çalışmanın bir diğer odak noktasını oluşturmaktadır. Kolektif bilinçdışı ile zamansal bağlar kopup benzer imgeler ve düşünme biçimleri oluşurken, haberci sembolü olarak Hermes bu kolektif bilinçdışının örneklerinden biri haline gelmektedir. Haber, söz ve logos kavramları antik çağda Yunan kültüründe haberleşme ile aynı paydada buluşmaktadır. Bu bağlamda çalışmada antik dönem iletişimine ilişkin literatür taraması yapılmakta ve haberci kavramının kolektif bilinçdışında nasıl dönüştüğü Tanrı Hermes örneğinde incelenmektedir.

Keywords

Abstract

This study reviews Hermes, the messenger of gods in the Ancient Greek Mythology as the messenger archetype. In addition to the messenger image, the Hermes persona contains commerce, robbery, and hermeneutics. Being a reflection of the mythical thought, the myth of Hermes is an important figure in mapping the mental patterns and an archetypal symbol in investigating the news and messenger typology. The myth of Hermes reveals the general view regarding the ancient period in understanding the meaning of the communication phenomenon in the Archaic period and the communication processes. Another focus point of the study is also the connection between the news and discourse in the Hellenistic period, where communication was also transformed into a part of the metaphysical process. While the collective unconscious and temporal bonds break off and form similar images and ways of thinking, Hermes becomes one of this collective unconscious samples as the messenger symbol. The concepts of news, discourse, and logos find the least common denominator with communication in the Ancient Greek culture. In this context, this study carries out a literature review regarding the communication in the ancient period and examines how the concept of messenger has been transformed into the collective unconscious in the example of God Hermes with an archetypal approach.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics