FEMİNİZMİN ÜÇ ANA AKIMI: LİBERAL, MARXİST VE RADİKAL FEMİNİZM TEORİLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 523-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadınların özgürlük ve hak mücadelesi olarak tanımlanan feminizm kavramının ortaya çıkışı 18. yüzyıla dayanmaktadır. Bu hareket üzerinden kadınların mücadele anlayışı zamanla değişmiştir. Sanayileşmenin etkisi ve ideolojik hareketler, bu değişimin temel nedeni olmuşlardır. Feminizm hareketinde yaşanan değişim, ortaya çıktığı süreçteki anlayıştan uzaklaşmıştır. Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan birinci dalga feministlerden oluşmuştur. Liberal feminizm olarak da adlandırılan feministlerin sonrasında, cinselliğe ve biyolojik farklılığa dikkat çeken ikinci dalga feministler gelmektedir. İkinci dalga feministler, Marxist feminizm akımı içerisinde de ele alınmaktadır. Günümüzde ise, üçüncü dalga olarak da ifade edilen radikal feministlerle birlikte feminizm anlayışı, farklılıklar üzerine inşa edilmiştir. Böylelikle 18. Yüzyılda ortaya çıkan feminizm akımının 21. Yüzyıla kadar içeriğinin ve anlamının değişime uğradığı bu şekilde gözler önüne serilmiştir. Bu bağlamdan hareketle çalışmamızda feminizm akımı etrafında ortaya çıkan feminist teoriler içerisinden liberal feminizm, marxist feminizm ve radikal feminizm teorileri temel argümanları çerçevesinde ele alınacaktır. Çalışma esnasında söz konusu feminist teorilerin sıralaması, tarihsel süreç göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

The emergence of feminism concept defined as women's struggle for freedom and equality are based on the 18th century. Feminism, the women's movement as possible, describe how each has changed over time the perception of feminism. The impact of industrialization and ideological movements have been the main reason for this change. Changes in the feminist movement began to move away from understanding the processes that occur. The feminist movement with emphasis on gender equality in the context of gender, is composed of first-wave feminists. After referred to as liberal feminism feminist, it comes the second wave feminists drew attention to sexuality and biological

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics