L’ENSEIGNANT ET LA GESTION DE CLASSE

Author:

Number of pages: 73-85
Year-Number: 2015- 40

Abstract

Sınıf yönetimi sınıf içerisinde öğrenimlerinin gerçekleştirmesi sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Öğrencilerinin öğrenimlerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak ve bu amaçla öğretim etikliklerini gerçekleştirmek için elverişli bir öğrenme ortamı oluşturmak isteyen öğretmen, birçok uygulamada bulunmalı, onları geliştirmeli ve yenilemelidir. Bu uygulamaları da veya bir kısmını kimi zaman aynı anda gerçekleştirmelidir. Öğretmenler temel eğitimlerinden itibaren bu olguya hazırlanırlar ve öğretmen olarak sınıfa girdikleri an, öğrencilerinin davranış yönetimiyle, derslerinin yönetimiyle karşı karşıya gelirler. Öğretmenlerden derslerini en iyi şekilde ve koşullarda planlamaları, düzenlemeleri ve yönetmeleri istenir. Aslında eski bir olgu olan sınıf yönetimi, 20.yy’lın ortalarından itibaren tekrar önem kazanmış ve öğretmenlerden bu yönde gerekli mesleki davranışların yerine getirmelerini gündeme getirmiştir. Bu çalışma söz konusu öğretmen davranışlarını hatırlatmayı, etkili bir sınıf yönetiminin gerçekleşmesi için öğretmenin tutumlarından söz etmeyi hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

Classroom management is one of the essential factors for achieving the classroom learning. The teacher who wants to create a learning environment conducive to optimize the learning of its students and teach in this objective, must develop, deploy and update several practices, sometimes simultaneously. Teachers are prepared for this concept via their initial training and from the time they enter the classroom with teacher status, they are immediately faced with the behavior management of its learners, its courses, they are required to plan, organize and conduct their lessons in the best conditions. For this, they have to adopt professional behavior. In this study our aim was to review these behaviors, to share the teacher's attitudes ensuring an effective management of the classroom.

Keywords