YABANCI DİLDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Alman Dili Eğitimi
Number of pages: 193-203
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Almanca öğretmen adaylarının müfredatlarında yer alan konuşma dersleri kapsamında görüşlerinin belirlenmesi ve bu yolla olası sorunların incelenip tartışılmasıdır. Konuşma becerisini geliştirmeye yönelik ders içi uygulamaların etkili olup olmadığı, öğretmen adaylarının mesleki alt yapı oluşturmasında son derece önemlidir. Yabancı dilde konuşma becerisinin sadece ders kitabındaki dilbilgisi kurallarına uygun cümlelerin sözlü olarak tekrarlanmasıyla gerçekleşemeyeceğinin, bunun yanısıra sözlü etkileşimsel aktivitelerin ders içinde uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. Öncelikle durum tesbiti yapılan araştırmada hedef kitlenin konuşma becerilerindeki yetersizliğinden yola çıkılmış ve bu durumun düzeltilmesi hedeflenerek alan yazını taraması yapılmıştır. Araştırma uzman görüşü alınarak geliştirilmiş bulunan açık uçlu iki sorudan ve bir anket uygulamasından oluşmaktadır. Açık uçlu sorular “Bu derste neyi olumlu ve neyi olumsuz buluyorsunuz?” şeklinde öğretmen adaylarına yöneltilmiş ve bu iki soruya yönelik birer yargı belirtmeleri istenmiştir. Anket soruları yine benzer alanda yapılan anket ve soru örnekleri incelendikten sonra belli düzenlemeler yapılarak geliştirilmiştir ve 21 maddelik Evet-Hayır sorularından oluşmaktadır. Ölçek uygulandıktan sonra toplanan veriler hesaplanmış ve çalışmaya yansıtılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to discusse the problems in conversation class for prospective teachers of German and to solve the problems. It is very important, that the activities in the classroom are effective, because it is an example for the prospective teachers and they take it as a professional basic knowledge. The speaking skills can not be developed only by grammatically correct formulation or repetition of the sentences in textbooks. Is a case study in which it is assumed that the students have poor speaking skills. It tries this situation to explore, question and improve, therefore a field research was made. Open-ended research that have been developed based on the opinion of experts and a survey question consists of two. Open questions like "What do you think of this course, what you will find what you find positive negative? " the prospective teachers were asked.You should make a statement about it. The questionnaire was prepared based on various examples. There were questions that should be answered with "yes or no". The questionnaire consists of 21 items. Recently the results obtained were evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics