İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TİCARET

Author:

Year-Number: 2015- 41
Number of pages: 583-596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gün geçtikçe küreselleşen dünyamızda, ülkelerin sınırlarının önemi ortadan kalkmakta ve bununla beraber paylaşılan noktalar artmaktadır. İnsan eliyle çizilmiş sınırların önemi kalmazken, sınırları olmayan havanın ve iklimin insan hayatı üzerindeki önemi muazzam derecede artmıştır. Önceleri iklimi kontrol etmek için hevesli olan devletler, şimdilerde hiç de hevesli gözükmemekle beraber, sorumluluğu birbirlerine atmaya başlamışlardır. Böylelikle iklim üzerinde kurulduğu zannedilen üstünlüğün verdiği güven, sorumluluk almaktan kaçınan devletlerin ve etkileri giderek artan iklim değişikliklerinin sonucunda yerini yavaş yavaş çaresizlik ve umutsuzluğa bırakmaktadır. Küresel iklim değişikliği rejimi kurmak, yani gittikçe şiddetlenen iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacak kurallar oluşturmak ve bunlara tüm küresel aktörlerce uyulmasını sağlamak için belki de gerekli olan bu aktörlerin sorumluluk almalarını beklemektense, bu sorumlulukları onlara dayatmaktır. ‘Dayatma’ kelimesi belki fazla güçlü gelebilir. Çünkü uluslararası rejimler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken çok fazla etmen vardır. Örneğin devletlerin ve yurttaşların bağımsızlıklarının sınırlandırıldığını hissetmemeleri gerekir. Bununla beraber kurulacak olan rejim ekonomik çıkarları tehdit etmemeli, aksine yeni çıkarlar sağlamalıdır. Aynı zamanda ekonomik, siyasi ya da başka herhangi bir rekabet alanında, devletler kurulacak rejim yüzünden bir diğerinin gerisinde kalmamalıdır. Yani eğer bir devlet söz konusu rejimin başka bir devleti kendisinden daha avantajlı bir duruma getirdiğini düşünürse, rejimi sorgulamaya başlar ve rejim onun için meşruiyetini kaybedebilir. Tüm bunlar arasında en önemlisi devletin bu rejime ayak uydurmaya hazır olup olmadığıdır. Başka bir deyişle, devlet dış politikası yoluyla katılım gösterdiği bu uluslararası rejime iç politikası bakımından da hazır olmalıdır. Dışarıda kabul etmeye hazır olduğu kuralları, öncelikle içeride sindirmeli ve aynı zamanda yurttaşlarına da kabul ettirmeyi başarmalıdır. Ya da kurumlar ve yasalarıyla bu kurallara uymak için gerekli olan altyapısını sağlamalıdır. Bütün bunların yanında gelecek senaryoları iyi analiz edilmeli, uyum ve hafifletme stratejilerine aynı anda yer verilmelidir. İklim değişikliğine sebep olan etmenler iyi araştırılmalı, kısa vadede etkilerini azaltmak, uzun vadede ise yok etmek başlıca amaç olmalıdır. Tüm bu sebeplerden ötürü, insanlık ve gezegenimiz için büyük önem taşıyan bu problemin çözümünü devle

Keywords

Abstract

The importance of the countries’ border is eliminated in our globalized world day after day, and thus, shared spots increases. While borders drawn by man have no significance, the importance of weather and climate without borders on human life increased tremendously. States were eager to control climate before, and now they are not seen enthusiastic at all and have begun to give responsibility for each other. Thus, confidence of thinking the superiority established on climate left its place to helplessness and hopelessness as a result of increasing climate change. This responsibility should be imposed on actors rather than wait for them to take responsibility about establishing a global climate change regime, namely establishing rules to ensure minimization of the effects of exacerbated climate change. “Imposing” word could perhaps too strong because there are a lot of factors to being considered when creating international regimes. For example, governments and citizens should not feel limit in their independence. However regime to be established should not threaten economic interests, but it should provide new benefits. At the same time, states must not remain behind the other because of the regime in economic, political or any other competition area. So, if a state thinks that said regime will bring another state more advantages situation than itself, it begins to question the regime and regime can lost its legitimacy for it. State’s adoption of this regime is the most important among them all. In another words, state should be ready for this international regime in terms of domestic policy. Rules that are ready to been accepted externally must first been adopted internally and also citizens should be able to impose. It should provide the infrastructure needed to comply with these rules by its institutions and laws. Among other things, future scenarios should be well analyzed and the adaptation and mitigation strategies should be included at the same time. Factors that lead to climate change must be investigated. To reduce the impact in the short term and destroy in the long term should be the primary objective. All of these reasons, leaving the solution of this problem which has a great importance for humanity and the planet to the states may not be that wisely.

Keywords