DRAMA YOLUYLA İNGİLİZCE KELİME ÖĞRETİMİ: GÖLBAŞI MYO ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 421-430
Year-Number: 2016- 44

Abstract

İngilizce kelime bilgisi, yabancı dil öğreniminde karşılaşılan en zorlu alanlardan biridir. Hedef dilde karşılaşılabilecek her durumda iletişim kurmak ancak çok iyi kelime bilgisiyle sağlanabilir. Ülkemiz dil eğitimi koşullarında, İngilizce kelime bilgisinde yeterli seviyeye ulaşmak oldukça uzun bir süre almaktadır çünkü İngilizce, Türk eğitim sistemimizde yabancı dil olarak öğretilmektedir. Öğrencilerin, sınıf ya da kurum dışında hedef dili kullanma şansları hemen hemen hiç yoktur bu sebeple öğrenilen öğeler, kelimeler ve yapılar kolayca unutulmaktadır. Bu problemi aşabilmek için eğitimciler, bilgi kartı, anahtar kelimeler, oyunlar, resimler, çizimler gibi birçok yöntemi dil sınıflarında uyarladı ve kullandı fakat ne yazık ki eğitimciler dersin sonunda sadece kelimelerin Türkçe karşılıklarını vererek kelimeleri unutulmaya terk ettiler. Bu probleme çözüm bulmak için hazırlanan bu çalışmanın amacı öğrencilerde drama yoluyla kelime öğretiminin etkilerini görmektir. Çalışma Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kelime öğrenme puanları ön-test ve son-test ölçekleriyle hesaplanmıştır. Ayrıca katılımcıların drama yoluyla kelime öğrenimi hakkındaki görüşleri için de tutum anketi uygulanmıştır. Çalışma ile katılımcıların drama aktiviteleriyle kelime öğrenmeye, ders kitabına nazaran daha istekli oldukları ortaya konulmuştur. Drama aktivitelerinden önce ve sonra yapılan test sonuçları arasında da anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan drama yoluyla İngilizce kelime öğretiminin, alternatif bir yöntem olarak alana katkı sunacağı düşünmekteyiz.

Keywords

Abstract

Teaching English vocabulary is one of the most challenging areas in language teaching. To communicate in a language in all possible situations one needs a good knowledge of vocabulary; however, it takes quite a long time to be competent in English vocabulary in Turkey’s context since English is learned as a foreign language in our education system. Learners do not have chance to practice the target language outside the classroom thus, they easily forget what is learned due to lack of practice. To overcome these problems various techniques such as flashcards, keywords, games, pictures, drawings etc. are adapted and applied by the instructors in language classrooms; however, unfortunately, the instructors just ended up giving the Turkish equivalent of the words at the end of the class. Namely the vocabulary items fall into disuse. With these problems in mind the aim of this study is to see the effects of using drama in vocabulary teaching on students. The study was carried out with the students of Gölbaşı Vocational School of Adıyaman University. The data was collected through a pre-test and post-test for vocabulary learning scores and an attitude questionnaire were applied to the participants to get their views on the subject. At the end of the study it is found out that the participants were eager to learn vocabulary through drama activities and the analysis of the test scores showed that there is a significant difference between the test scores before and after applying the drama activities. We think that teaching vocabulary through drama will serve for the field as an alternative method in English vocabulary teaching.

Keywords