ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE PSİKOLOJİK YARDIM ALMA TUTUMLARI

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 45-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerine göre psikolojik yardım alma tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinin 1., 2., 3.ve 4.sınıflarındaki 1132 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin kişilik özelliklerini belirlemede Karancı, Dirik ve Yorulmaz (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Eysenck Kişilik Anketi Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu, psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarını belirlemede Türküm (1997) tarafından geliştirilen ve yine Türküm tarafından (2004) revize edilen Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, verilerin dağılımının non-parametrik olduğu görüldüğünden analiz için Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin dışadönük kişilik alt boyutunda artış gözlendikçe psikolojik yardım almaya ilişkin tutum düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kişilik özellikleri alt boyutu olan psikotik eğilim düzeyleri azaldıkça psikolojik yardım alma düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Öğrencilerin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları ile kişilik özellikleri alt boyutu olan nevrotik eğilimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Son olarak öğrencilerin yalan kişilik alt boyutunda artış oldukça psikolojik yardım almaya ilişkin tutum düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study examined the relationship between university students’ attitudes toward seeking psychological help with respect to their personality traits. The study was conducted with 1132 students of 1st, 2nd, 3rd and 4th grades studying at various departments at Ondokuz Mayıs University. The study used the Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short Version, adapted into Turkish by Karancı, Dirik and Yorulmaz (2007) to identify the personal traits of students, and the Attitudes Toward Seeking Psychological Help Scale-Short Version developed (1997) and revised (2004) by Türküm to examine student’s attitudes toward seeking psychological help. The Spearman correlation coefficient was used due to the non-parametric distribution of data. The findings indicated that as students’ scores of the extraversion dimension of personality increased, so did their level of attitudes toward seeking psychological help. On the contrary, while students’ scores of the psychoticism dimension of personality decreased, their level of attitudes toward seeking psychological help increased. No statistically significant relationship was found between the neuroticism dimension of personality and their attitudes toward seeking psychological help. Finally, as students’ scores of the lie dimension of personality increased, so did their level of attitudes toward seeking psychological help.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics