YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Uluslararası Ticaret
Number of pages: 509-521
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1970'lerin sonunda ortaya çıkmaya başlayan yeni ticaret teorileri uluslararası ticaret alanında önemli bir gelişmedir. Yeni ticaret teorilerinin temel özelliği daha önce geleneksel dış ticarette var olan tam rekabet ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımını terk etmiştir. Yeni ticaret teorileri temel varsayım olarak, ölçeğe göre artan getiri ve eksik rekabet piyasası varsayımını kabul eder. Teorinin yeni olarak adlandırılmasının nedeni ise ölçek ekonomisi ve eksik rekabet piyasasını içeren dış ticaret teorilerinin matematiksel formüle edilmesinin 1970'lerin sonunda yapılmaya başlanmıştır. Yeni ticaret teorileri bir çok önemli soruyu tekrar gündeme getirmiştir mesela dış ticaretin nedenleri, uluslararası uzmanlaşma eğiliminin belirleyicileri, dış ticaretten elde edilen kazanç, korumacılığın etkileri gibi. Ölçeğe göre artan getiri ve eksik rekabet piyasası varsayımlarına altında verilen cevaplar dış ticarete yeni bir bakış kazandırmıştır. Bu makalede yeni dış ticaret teorilerinin ortaya çıkışını etkileyen faktörler bölüm I'de ve yeni dış ticaret teorileri bölüm II'de açıklanacaktır. Birinci bölümde geleneksel teorinin eksik yönleri anlatılarak ve geleneksel teorinin varsayımlarına karşı eleştiri yapılacaktır. Geleneksel teorinin revizyonunu gerektiren faktörler açıklanacaktır. İkinci bölümde ise uluslararası ticaret teorisinde tekelci rekabet teorisinin konsepti, varsayımları, değişkenleri, mekanizmasına yer verilecektir. Makalenin devamında ürün devreleri teorisi, tercih benzerliği teorisi, varsayımları, tanımı, sınıflandırılması yapılacaktır. Teknoloji Gap teorisi, Uzman işçi teorisi de açıklanacaktır. Bu teorilerin anlaşılması geleneksel ticaret teorisi ve yeni dış ticaret teorilerinin arasındaki farkın anlaşılması yeni bir bakış açısı kazanılması açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

A new trade theory which is suggested at the end of 1970’s is an important development in international trade area. A main facility of new trade theories have left pure competition and steady returns to scale which was a main assumption in traditional trade theories. New trade theories accepted a main assumption of increasing returns to scale and imperfect market analysis. The main reason of calling “new” is mathematical explanation of foreign trade theories including economies of scale and imperfect market frame has made at the end of 1970’s. New trade theories bring up a lot of important questions again likewise reason of foreign trade, determination of international specialization tend, profitability of foreign trade, influence of protectionism etc. The answers which are given under the assumptions of increasing returns to scale and imperfect market give a new dimension to foreign trade theories. In this article factors in the emergence of new trade theory will be explained in chapter I and new foreign theories will be explained in chapter II. In first chapter, traditional theory deficiencies will be explained, and criticism against the assumptions of the traditional theory will be made. Factor that requires a revision of the traditional theory is expressed. In second chapter, monopolistic competition in international trade theory and its concept, assumptions, variables, and mechanism is illustrated. In continue of the article, product cycle theory, preference similarity theory, and its assumption, definition, and classification is made. Technology Gap theory and qualified labor theory are explained. The understanding of these theories is important to perceive the variation between traditional trade theory and new trade theories and this give a new perspective the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics