MÜZE VE SANAT GALERİLERİNDE KULLANILAN DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA ARAÇLARININ TERCİHİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

Author :  

Year-Number: 2015- 40
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 107-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Işık, tüm canlılar için yaşamın her alanında öneme sahip olan ve bu yaşamı oluşturan en önemli etkenlerden birisidir. Dolayısıyla ışık, insan ve hayvan gibi canlı türlerinin çevreyi görme ve algılamasını sağlayan enerji tipi olmasının yanında, bu canlı organizmaların yaşamını devam ettirmelerine de neden olan önemli bir kaynaktır. Yaşamsal bir nitelik taşıyan ışık, her mekanın aydınlatılması için zorunluluk taşımasının bir sonucu olarak, müze ve sanat galerilerinin de aydınlatılmasında gereklilik arz eden bir ihtiyaçtır. Bu tür mekanların ziyaretçiler tarafından sağlıklı bir şekilde görülmesi ve algılanması, edinilen görsel deneyimlerin daha kalıcı bir şekilde zihinde yer edinmesi, bu mekanların, taşımış oldukları fonksiyonelliğin en önemli ayağını oluşturmaktadır. Sergilemiş oldukları nesnelerin görünebilmesi için ışığın belirleyici olduğu mekanlar olan müze ve sanat galerileri, bir taraftan ziyaretçiler için konforlu bir sergileme ortaya koyarken diğer taraftan da sergilenen eserlerin ışık tarafından zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak zorundadır. Burada elbette yaşam alanı içerisinde kullanılan yapay ya da doğal ışık kaynaklarından hangisinin aydınlatmada kullanılması gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu iki ışık kaynağı türünden hangisinin daha iyi bir görsel sunum ortaya koyduğu ve aynı zamanda hangisinin eserlere en az zarar verdiği önemli bir konu haline gelmektedir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada müze ve sanat galerileri gibi mekanların aydınlatılmasında doğal ve yapay ışık kaynaklarının hangisinin tercih edilmesi gerektiği konusunda bir değerlendirme yapılmış ve her iki ışığın kullanılmasının artı ve eksileri ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The light is one of the most important factor which has significance in life for living beings and forms the life. Therefore, besides being an energy type which helps livings such as humans and animal to see and perceive the environment, it is an important source that provides the survival of living organisms. As a result of the need for lightening each environment, a vital qualification the light, is a need for lightening museums and art galleries, too. To see and perceive this kind of places well by the visitors, to comprehend visual experiences permanently in mind is the most important factor for these places. The places, museums and art galleries, in which the light is determiner for the objects to be seen in exhibition, have a comfortable environment for the visitors on the one hand; but on the other hand some precautions should be taken in order not to damage the works. Here, there is a problem whether to use natural or artificial light source for the lightening of the area. From these two lights, it is significant to identify which light source presents a better visuality and which damages less. This work in which scan model was used, an evaluation for the lightening of museums and art galleries was made and it was researched the preference of natural or artificial light source in these places. The pros and cons of these two lights are evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics