FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ BAŞARISI ÜZERİNE ÇİZİM TEKNİĞİNİN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 413-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özellikle biyoloji konularındaki soyut kavramların sözel olarak ifade edilmesinin zorluğu dikkate alındığında; Fen bilgisi öğretmen adaylarının hayvansal dokular konusu ile ilgili soyut ve teorik bilgilerini kendi yaptıkları çizimlerle tamamlamalarının, konuyu anlamlandırmada ve bütünleştirmede daha etkili bir bilgi şeması oluşturacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacını, Genel Biyoloji-I ve Genel Biyoloji Laboratuar-I ders içeriğinde yer alan hayvansal dokuların anlaşılabilmesi ve doku elemanlarının ayırt edilebilmesinde çizim tekniğinin etkisini tespit edebilmek oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışma hem süreç hem de değerlendirme odaklı olarak düzenlenmiştir. Çalışma Türkiye’deki bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2.sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmanın deney grubuna; alternatif değerlendirme tekniklerinden biri olarak çizim tekniği, hem bir süreç hem de bir değerlendirme tekniği olarak uygulanmıştır. Her hafta yeni bir konunun mikroskop ile yapılan inceleme sonrasında yapılan ilk ve son çizimler arasında anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmüştür. Ayrıca öğrenciler tarafından yapılan “hatırlama çizimlerinin” süreç içerisindeki ilk ve son çizim uygulamaları arasında da yine anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmüştür. Ayrıca uygulanan çizim tekniğinin, süreç sonunda verilen problem durumuna ilişkin öğrencilerin, daha kolay çözüm getirmelerini sağladığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Since it includes many sub concepts; the subject of animal tissues, which is theoretically both abstract and concrete, is one of the subjects that the students have difficulty in biology. In order to be able to find a solution to this problem; it has been thought that for prospective teachers, in understanding and integrating the subject of animal tissues, integrating their abstract and theoretical knowledge with the drawings they make will help to constitute a more effective knowledge schema. The aim of this study is to determine the effect of drawing technique in understanding the animal tissues and differentiating between tissue elements which are the contents of General Biology-I and General Biology Laboratory-I lessons. The method of pre-test and post-test design with control group was employed. As a result of the analyses, significant results of p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics